Økonomisk overblikk 4/2020

Fallet i Fastlands-BNP anslås til 3½ prosent. Det største i nyere tid. Dette inkluderer en noe svakere utvikling mot slutten av året, som følge av økende smittetall og nye innstramninger i smitteverntiltakene. Temadel: Fra unntaksår til ny normal.

Se sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum presentere Økonomisk overblikk: