Hovedavtalen mellom NHO og LO 2022-2025

Her kan du laste ned Hovedavtalen mellom NHO og LO med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer.

Sammen med Hovedavtalen NHO-LO 2022-2025 følger tilleggsavtaler og NHOs kommentarer.

Kommentarene hjelper deg til å forstå avtalen bedre, med eksempler og praksis - sett fra et arbeidsgiverperspektiv.

Se også Tariffavtaler for medlemmer i NHO