Tariffoppgjøret: Innføring for bedrifter

Lær om tariffoppgjørets faser, konsekvenser for bedriften og konfliktberedskap.

I heftet "Tariffoppgjøret og bedriften" finner du svar på disse spørsmålene: 

  • Hvem kan arbeide under en streik?
  • Permitteringsregler
  • Forhold til tillitsvalgte
  • Mediehåndtering

Heftet er et hjelpemiddel når bedriften skal utarbeide plan for konfliktberedskap. Heftet er revidert i mars 2015.