Næringslivets bidrag til FNs bærekraftsmål

Norske bedrifter ser positivt på invitasjonen fra myndighetene om å ta en viktigere rolle i utviklingspolitikken. I denne rapporten illustreres hvordan norske bedrifter allerede på en aktiv måte responderer på bærekraftsmålene.

Norsk næringsliv kan bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Målene er ambisiøse, men dersom vi skal lykkes med denne dugnaden kreves det forsterket samspill mellom myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn.

Norske bedrifter ser positivt på invitasjonen fra myndighetene om å ta en viktigere rolle i utviklingspolitikken. Vi sitter på teknologi, kunnskap og erfaringer som er nyttige for å løse mange av de utfordringene som fattige land står overfor. Dette gjelder også klimautfordringene og behovet for å få til det globale grønne skiftet.

Det skriver NHO-sjef Kristin Skogen Lund i forordet til rapporten Næringslivets bidrag til FNs bærekraftsmål - skal vi gripe mulighetene eller «business as usual»?