NHO

Innhold

Dokument, Samferdsel

Publisert

Raskere planlegging – hvordan komme raskere til mål?

Statlig plan når to eller flere kommuner berøres. Kutt kommunedelplan. Det er to av flere tiltak for å halvere planleggingstiden i samferdselsprosjekter, som denne rapporten peker på.

Det er bred politisk enighet om at planleggingstiden for utbygging av vei og bane i Norge tar for lang tid. I snitt brukes det i dag 9-10 år. Dette bør ned i det halve, er man enig om. Men hvordan?

Slik kan planleggingstiden halveres

I en ny rapport, bestilt av NHO og overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på et frokostmøte i Oslo torsdag, svarer Vista Analyse følgende:

  1. Statlig plan må være hovedregel, dersom prosjekt krysser to eller flere kommuner
  2. Kutt ut kommunedelplan som hovedregel – kan spare to år
  3. Innsigelsesordningen må effektiviseres
  4. Raskere fremdrift fra konseptvalg (KVU) og kvalitetssikring (KS1), til videre planlegging – mye ventetid i dag
  5. Stikkprøvebasert kvalitetssikring (KS2, før investeringsbeslutning)
  6. Begrense muligheten for utredning av nye alternativer i planfasen (Regjeringens valg i KS1 må være førende)
  7. Bruk av tidsfrister i alle faser – dette er ikke satt i system i dag
  8. Forpliktende deltakelse i tidligfase

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: