NHO

Innhold

Dokument, Samferdsel

Publisert

Smartere transport i Norge – morgendagens mobilitet

THEMA Consulting Group har gjennom to rapporter presentert mulighetene som ligger i fremtidens mobilitet knyttet til næringsutvikling og digitalisering.

Digitaliseringen av transportsektoren har startet og alt tyder på at transportsektoren vil endre seg raskt fremover. Teknologien og digitaliseringen driver denne utviklingen raskt videre. Autonome kjøretøy som deles og digitalisert informasjon vil gjøre reiser og vareflyt effektiv og miljøvennlig. Smartere transport er stikkordet.

Smart mobilitet vil ha stor betydning i fremtiden for hvordan du vil bevege deg fra hjem til arbeid og fritidsaktiviteter. Allerede setter digitaliseringen sitt preg på transporten og autonome kjøretøy er slett ingen fjern framtid. Spørsmålet er hvor raskt dette skjer og om vi er forberedt på de utfordringer og ikke minst muligheter dette kan gi?

Det skal investeres store summer i den globale transportsektoren. Samtidig står transportmarkedet foran gjennomgripende endringer som følge av klimautfordringer, urbanisering og digitalisering. Med den forventede opptrappingen og så i de norske samferdsels-investeringene er det grunn til å spørre om satsningene kan innrettes på en måte som stimulerer til eksportrettet næringsutvikling. Norsk næringsliv burde ha mulighet for å lykkes i nisjer som tar utgangspunkt i norske fortrinn i et internasjonalt transportmarked.

Rapportene fra THEMA Consulting Group presenterer mulighetene som ligger i framtidens mobilitet knyttet til næringsutvikling og digitalisering.

Rapportene er utarbeidet for NHO.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: