- Her ønsker matbransjen mer aktivitet

Publisert

- Her ønsker matbransjen på Sørlandet mer aktivitet.

Matbransjen på Sørlandet lokker med læreplass til alle motiverte og kvalifiserte søkere. Foran fra venstre: Guro Skumsnes, (Hennig-Olsen Is) og Merete Berge, (Sørlandschips). Bak fra venstre: Kurt Standnes (Tangen vgs), Jens Eide, (Slakter Eide), Geir Ropstad (Tangen vgs), Roar Wæhre (Sørlandschips), Anders Sevaldson (Fagopplæring Syd), Kennet Sangesland (Gorines), Olav Skaaia (Gorines), Anders Pettersen (Hennig-Olsen Is) og Kim Karstensen (Tangen vgs). Foto: NHO Agder

Matbransjen på Sørlandet lokker med ledige læreplasser til motiverte og kvalifiserte ungdommer. For å få tak i den riktige kompetansen i årene fremover er utdanningstilbud innenfor matproduksjon helt nødvendig.

Torsdag møttes noen av matbransjens største aktører på Sørlandet for å diskutere hvordan de sammen kan styrke fagtilbudet vg2 matproduksjon ved Tangen videregående skole i Kristiansand.

- Vi ønsker å få elevene ut i bedrift, gjerne i grupper på to eller tre elever, for å vise dem bredden i fagene og ikke minst mulighetene i bransjen, sier en entusiastisk Jens Eide. Slakteribedriften Jens Eide er velkjent som leverandør av lokalmat og kvalitetsvarer av ypperste klasse.

Produksjonssjef Anders Pettersen i Hennig-Olsen Is nikker og supplerer. – Vi har hatt elever i utplassering i flere perioder med stor suksess. Den viktigste faktoren for en vellykket utplassering er å gi ungdommene ansvar og reelle arbeidsoppgaver. 

Bransjen er samstemte om at et godt fagtilbud ved skolen er avgjørende for at flere ungdommer blir nysgjerrige på matfagene. Bedriftene er også tydelige på at skolen må lære elevene elementær HMS, betydningen av lokale råvarer og viktigheten av innovasjon og bærekraft. Før utplassering i bedrift bør også elevene få innsikt i arbeidslivets spilleregler som for eksempel å komme på tida. 

I møtet forpliktet matbransjen på Sørlandet seg til utplasseringsplasser, undervisning på skolen og rosinen i pølsa – læreplasser til alle motiverte og kvalifiserte søkere.

Med andre ord er det gode utsikter til økt aktivitet i utstyrsanlegget for matproduksjonsutdanningen ved Tangen videregående skole i Kristiansand.

Disse bedriftene representerte matbransjen på Sørlandet i møtet:   

  • Gorines: Olav Skaaia og Kennet Sangesland
  • Hennig-Olsen Is: Anders Pettersen og Guro Skumsnes
  • Slakter Eide: Jens Eide
  • Sørlandschips AS: Merete Berge og Roar Wæhre
  • Voss Production: Ole Loland kunne ikke delta i møtet, men ønsker å delta i det videre bransjesamarbeidet

Har du spørsmål eller kommentarer om det videregående skoletilbudet i Agder? Ta kontakt med rådgiver Anne Klepsland Simonsen, anne.klepsland.simonsen@nho.no og telefon 452 81 996.