NHO

Innhold

- Det viktigste er ikke om nye arbeidsplasser kommer i Arendal, Kristiansand eller Mandal.

20 ledertalenter deltar på lederutviklingsprogrammet "Future Impact".

Denne kronikken er basert på tilbakemeldinger fra 20 av med mest lovende ledertalentene i regionen som det siste året har gjennomført lederutviklingsprogrammet "Future Impact" i regi av NHO Agder.

Denne kronikken er basert på tilbakemeldinger fra 20 av med mest lovende ledertalentene i regionen som det siste året har gjennomført lederutviklingsprogrammet "Future Impact" i regi av NHO Agder.

Det er ingenting som er viktigere for Agder enn å skape nye jobber i eksisterende og nye bedrifter. Kommunene og regionale aktører kan gjøre mer for å lykkes med dette, enn det de kanskje selv er klar over.

For å lykkes med jobbskaping må vi ta utgangspunkt i områder der vi allerede har fortrinn – og så forsterke disse. Mekatronikk, sensorteknologi og kunstig intelligens er eksempler på nisjer der Agder har ledende fagmiljøer. Og vi må lære av suksessene i klynger som Node og Eyde: samhandling og felles kompetanseutvikling styrker hver enkelt bedrift, noe som igjen styrker regionen.

Lokale og regionale myndigheter må også være tydelige på at de vil ha vekst. Ved sist kommunevalg så vi klare tendenser til at de sakene i regionen som utløste størst politisk engasjement, stort sett handlet om å hindre initiativer som representerer vekst og nyutvikling. Men uten vilje til vekst, vil vi heller aldri klare å løse de strukturelle utfordringene Agder har, blant annet knyttet til yrkesdeltakelse og utenforskap. Flere jobber er en forutsetning for at flere kan delta i arbeidslivet.

Deltakerne i programmet "Future Impact" er også veldig tydelige i sine råd om hva som skal til for at landsdelen skal bli mer attraktiv for talentene som nå står på spranget inn i arbeidslivet. Agder må kunne by på et arbeidsliv som tilbyr fleksibilitet, faglige utfordringer og mulighet for karriereutvikling i sterke bedriftsklynger med høyt faglig nivå. Det trengs jobber og karrieremuligheter for begge i et parforhold, og morgendagens verdiskapere forventer å leve sine liv med enkel tilgang til moderne kultur- og fritidsaktiviteter, samt et mangfold av urbane tilbud som kan gi smak, farge og innhold til hverdagen. De etterspør også attraktive boliger med kvaliteter som de færreste i storbyene har råd til.

Dersom vi som region skal innfri disse kravene, må vi se på regionen som en enhet. Vi er i samme båt, og det er bare sammen vi kan lykkes. Det viktigste er ikke om nye arbeidsplasser kommer i Arendal, Kristiansand eller Mandal. Det viktigste er at arbeidsplassene, investeringene og mulighetene skapes i vår region. Fordi all nyskaping i regionen er bra for hele regionen.

Akkurat nå pågår det en sunn og spennende konkurranse der fire kommuner i regionen er i finaleheatet som kjemper om å få etableringen av den planlagte batterifabrikken. Alle kommunene har gjort mye for å imøtekomme kravene fra Morrow Batteries. Den samme offensive holdningen bør prege alle kommunenes næringsavdelinger også i fremtiden. Vi trenger flere kommuner som forstår hvordan de kan styrke sin egen vertskapsattraktivitet. Mye av dette handler om å være i forkant av bedriftenes behov. Når bedrifter møter områder og kommunale planer som er ferdig tilrettelagt for etablering og vekst, så kommer etableringene mye raskere. Det skaper flere jobber. Og det trekker flere til regionen.

Selv om det neppe kommer mange nye etableringer i samme størrelsesorden som batterifabrikken, så trenger vi nærmere 2000 nye arbeidsplasser hvert eneste år i vår region de neste 10 årene.

Skal vi lykkes med å skape disse mulighetene, så må alt vi gjør i regionen fremover ta utgangspunkt i dette enkle premisset: Får vi flere arbeidsplasser om vi gjør akkurat dette?

Eventuelle kommentarer og spørsmål kan rettes til Anne Klepsland Simonsen, prosjektleder Future impact og rådgiver i NHO Agder.