- Vi må alltid ligge i forkant

#205

Lyder Vatne Johansen i Noroff gleder seg til å ta i bruk NHOs digitale personalhåndbok.

MÅNEDENS BEDRIFT: De er blitt Norges største fagskole. Hemmeligheten er å lykkes med alltid å være i forkant av utviklingen, mener Lyder Vatne Johansen.

Noroff startet som en lokal kursleverandør i Kristiansand på 1980-tallet, men spesielt etter årtusenskiftet har de utviklet seg til å bli en av Norges mest innovative og nyskapende privatskoler. I dag tilbyr de både fagskolestudier og høyskolestudier, etter at aktiviteten innenfor videregående skole ble solgt til Akademiet for snart tre år siden.

Digitale håndbøker

I dag drives utdanningstilbudet uten offentlig støtte. Samtidig opplever Noroff høy vekst og i dag har skolen campuser i både Oslo, Bergen og Stavanger i tillegg til Kristiansand. 

Siden skolen opplever sterk vekst, må de også rekruttere nye medarbeidere. Å skaffe de beste lærerkreftene er veldig viktig for at skoletilbudet skal være attraktivt for studentene. Med mange nye medarbeidere, samtidig som de er spredt på flere lokasjoner, har Noroff vært opptatt av å skaffe seg en oppdatert personalhåndbok. De er derfor veldig fornøyd med å ha oppdaget NHOs nye digitale håndbøker som de nå er iferd med å ta i bruk.

- Vi jobber på spreng for å få gjort ferdig personalhåndboken nå. Min erfaring er at dette verktøyet er enkelt å bruke for oss som skal sette det sammen, samtidig som det også er veldig brukervennlig for våre medarbeidere. Gode digitale løsninger gjør at personalhåndboken er enkelt tilgjengelig for alle medarbeiderne, og den er alltid oppdatert når det gjelder avtaler, lover og regler, sier Lyder Vatne Johansen som har fått ansvaret for å implementere bruken av den nye, digitale personalhåndboken. 

- Til daglig steller jeg mest med regnskap og administrasjon, men jeg har alltid hatt et spesielt engasjement for HR-arbeidet. Derfor synes jeg dette er veldig moro å holde på med, sier Vatne Johansen.

Ambisiøse planer

Han har jobbet i Noroff-systemet i mange år, men synes at det nå er kanskje mer spennende enn noensinne. Fordi det skjer mye rundt Noroff nå og skolen har ambisiøse planer for den kommende årene. i 2017 opplevde de en vekst på 30 prosent, og ambisjonen er å holde dette tempoet i årene fremover.

- Etter at Lars Erik Torjussen begynte som direktør her, har det åpnet seg nye muligheter gjennom hans brede kontaktnett. Det har også skapt nye muligheter at vi fikk Trym Skeie inn som ny eier. Både Trym og Lars Erik har ideer, visjoner og gjennomføringsevne. Derfor tror jeg vi har en veldig spennende fremtid foran oss, konstaterer Lyder Vatne Johansen.

I utgangspunktet kan det virke som en krevende forretningsmodell å drive et helprivat skoletilbud i Norge i konkurranse med offentlig eide utdanningsinstitusjoner som kan tilby gratis utdanning. Noroff har likevel klart å være konkurransedyktig og attraktiv for studentene i mange, mange år. Det betyr at de på noen områder må være bedre enn andre aktører. - Vi har alltid vært opptatt av å ligge i forkant av utviklingen. Derfor har vi fanget opp trender først og samtidig vært i stand til å snu oss raskt. Derfor var vi for eksempel den første skolen i Norge som kunne tilby studier innen 3D-design. Vi har også lykkes med å kunne tilby et læringsmiljø som både holder høyt akademisk nivå, samtidig som vi er tett koblet mot arbeidslivets krav. Studentene lærer ting som etterspørres av arbeidslivet, og det gjør også våre studietilbud attraktive, sier Lyder Vatne Johansen.

Satser på høyskole

Nå har Noroff rundt 1500 studenter på fagskolenivå, mens det er rundt 200 studenter på Noroffs høyskoleutdanning. Alle studiene er godkjent av Nokut og studiene kvalifiserer for at studentene kan få finansiering fra Statens lånekasse.

- Vi skal utvikle studietilbudet videre, og det er særlig innenfor høyskole-sektoren vi tror veksten vil bli størst. Det er i hvert fall ambisjonen vår, sier Lyder Vatne Johansen.