Bygger for fremtiden

Publisert

Adm. direktør Gunnar Thompson i BRG mottok prisen for månedens bedrift i Agder i mai 2023.

MÅNEDENS BEDRIFT MAI: Adm. direktør Gunnar Thompson i BRG Entreprenør mener nøkkelen til gode resultater er å bry seg om folk og medarbeidere. Foto: NHO Agder

I en tid der bygg- og anleggsbransjen er usikre i møtet med fremtiden, fortsetter BRG-gruppen å levere gode resultater. Adm. direktør Gunnar Thompson tror noe av suksessoppskriften er yrkesstolthet og engasjement.

BRG Entreprenør, som er selve motoren i BRG-gruppen, leverte et overskudd på over 90 millioner kroner i 2022. Utsiktene i 2023 er også gode, selv om selskapet budsjetterer mot noe lavere omsetning enn de 1,2 milliardene de noterte i fjor. 

Gode resultater er ikke nytt i BRG-gruppen. Selskapet ble etablert i 2008, men kan føre sine røtter tilbake til da Gustav Svennevik og Gustav Reme etablerte et felles byggmesterfirma i 1938. Senere ble dette til Brødrene Reme, men i 2008 etablerte en gren av familien BRG. Brødrene Reme var allerede kjøpt opp av Veidekke og drives videre under dette merkenavnet i dag. 

Bedre enn bransjen

Gunnar Thompson har vært med siden slutten av 1980-tallet. Han er stolt over at selskapet jevnt og trutt har levert bedre resultater enn bransjegjennomsnittet.

- Jeg så nylig gjennom tallene og faktum er at vi helt siden 1980-tallet har hatt en gjennomsnittlig driftsmargin på 7-7,5 prosent. Det er vi fornøyde med, særlig når vi vet at bransjen generelt er veldig godt fornøyd om man oppnår en driftsmargin på 5 prosent, sier han.

Gode resultater kommer ikke av seg selv. Det er hardt arbeid, men også kultur, yrkesstolthet, fagkunnskap og - fremfor alt - flinke folk! Det å ta vare på, og å utvikle, medarbeiderne har derfor alltid vært viktig for ham.

- Når man ansetter noen, har man også påtatt seg en forpliktelse. Jeg har alltid kjent på den forpliktelsen. Når du er ansatt hos oss, så er det vår oppgave å holde deg i jobb. Du må ta innover deg forpliktelsen med å være arbeidsgiver, for det betyr noe for måten vi jobber på. Du må være interessert i hvordan medarbeiderne har det, at de har det godt og at det er forutsigbart å jobbe hos oss, sier han.

Stiller krav

Samtidig mener han det også er viktig å stille krav til medarbeidere - for det er også å ta flinke fagfolk på alvor:

- Vi vil at våre medarbeidere skal være levende opptatt av jobben sin. Hvis du skal trives her, må du være interessert og engasjert. Dersom du bare er opptatt av å ha jobb for å finansiere fritiden din, så passer du ikke inn hos oss, fastslår Gunnar Thompson.

Han mener også det er viktig å slippe til nye talenter og yngre medarbeidere som kanskje ser andre muligheter og flere perspektiver enn det han selv gjør.

- Jeg har ikke vært flink nok til det. Skal man være i utvikling og kunne møte endrede krav, så må man ha med folk i sentrale posisjoner som er yngre enn det en selv er. Jeg har også lært at man som sjef må snakke mindre og ta mindre plass enn jeg ofte har gjort. Du må være stille og lytte mer om man virkelig ønsker å slippe til andres ideer og synspunkter, sier han.

I BRG er det en del av bedriftskulturen at hele organisasjonen er motivert av å skape resultater. - Vi spiller på resultatorienterte strenger på alle nivåer hos oss. Det er også årsaken til at vi alltid har hatt akkordarbeid. Vi tror at alle trenger noen skanser for å bli drevet fremover. Samtidig har vi også bonusmodeller på alle nivåer som gjør at vi deler resultatene vi oppnår sammen. 

Støtte, ikke kontroll

Når viljen til å dele kunnskap og resultater kombineres med  god kostnadskontroll og god oversikt over hva fremtiden byr på av muligheter og utfordringer, er også forutsetningene gode for å levere solide økonomiske resultater, mener BRG-sjefen.

- Vi har et enkelt system på prosjektnivå for at alle involvert skal ha oversikt over kostnader. Samtidig føler jeg et ansvar for å ha grunnleggende kjenskap til alle jobber vi holder på med. Min oppgave er ikke å være politi og kontrollere alt, men jeg vil gjerne være en støtte for medarbeiderne. Da må jeg også ha en grunnleggende innsikt og forståelse av hvilke utfordringer vi har i de enkelte prosjektene, forklarer Gunnar Thompson.

Ser mot nye markeder

BRG har rundt 200 medarbeidere og har i alle år vært en aktiv lærebedrift som blant annet har fått bred anerkjennelse for sitt særlige engasjement knyttet til integrering av fremmedspråklige. De har også et langvarig engasjement for bærekraftig utvikling av bransjen - der de er opptatt av målbare effekter og resultater. Det handler om å få ned utslippene, resirkulere mer og redusere energibruken. Og BRG er tungt inne i en rekke av prosjektene som utformer fremtidens Kristiansand. Det gjelder for eksempel K14, utbygging av utebasseng på Aquarama og Kvadratunet midt mellom Kongens gate og Dronningens gate.  

- Vi ser at det ikke blir nok oppdrag i vårt nærområde etterhvert. Derfor utvider vi også området hvor vi vurderer prosjekter. I utgangspunktet ser vi på prosjekter fra Boknafjorden til Telemark, men vi også litt aktivitet i Oslo-området, forteller Gunnar Thompson. - Vi vil vokse, selv om markedet er mer utfordrende. Noe vekst har kommet organisk og noe gjennom oppkjøp. Men kanskje er det slik at organisk vekst blir mer krevende de kommende årene, ettersom vi frykter mindre aktivitet i markedet. Med litt flaks skal vi nå budsjettmålene i år, og så får vi se hvordan ordrereserven ser ut når vi kommer til nyttår, oppsummerer Gunnar Thompson.