Publiq kåret som "Årets bedrift"

Publisert

(Foran fra venstre) Asle Nersten (CEO, Publiq), regiondirektør Høye G. Høyesen (NHO Agder) og HR-sjef Bjørn Viken (Publiq).
Bak styreleder i NHO Agder, Steffen Syvertsen og områdedirektør Idar Kreutzer (NHO).

ÅRETS BEDRIFT: Utmerkelsen "Årets bedrift" ble delt ut fredag 1. desember. På bildet sees (foran fra venstre) Asle Nersten (CEO, Publiq), regiondirektør Høye G. Høyesen (NHO Agder) og HR-sjef Bjørn Viken (Publiq). Bak styreleder i NHO Agder, Steffen Syvertsen og områdedirektør Idar Kreutzer (NHO). Foto: NHO Agder

Bemanningsselskapet Publiq er kåret som "Årets bedrift" av NHO Agder. Selskapet, som har hovedkontor i Gjerstad, har om lag 250 ansatte og har lykkes med å vokse, selv i en periode der rammebetingelsene for bemanningsbransjen er blitt vanskeligere.

Selskapet ble etablert under navnet Adhoc personell og tjenester i 2013. I 2019 gjennomgikk virksomheten en omstrukturering, samtidig som de skiftet navn til Publiq. I årene som har fulgt etter dette, har de hatt god og lønnsom vekst.

- Publiq er blant bedriftene i bemanningsbransjen som bidrar til å sikre fleksibilitet og kompetanse for sine oppdragsgivere, og attraktive arbeidsplasser for sine ansatte. Selskapet har inngått tariffavtale med Fellesforbundet og EL & IT Forbundet, noe som sikrer gode arbeidsvilkår og rettferdige betingelser for medarbeiderne. Gjennom sitt medlemskap i NHO Service og Handel har de også forpliktet seg til å innfri kravene som ligger i den frivillige godkjenningsordningen "revidert arbeidsgiver", sier regiondirektør Høye G. Høyesen i NHO Agder.

Han fremhever også at Publiq er en gründerbedrift som har skalert opp med lønnsomhet.

- Bedrifter som satser på vekst og oppskalering en stor andel av ny verdiskapning og nye arbeidsplasser. Det er særlig viktig i vår region, der vi har utfordringer med at for mange står utenfor arbeidsmarkedet, påpeker regiondirektøren.

Selskapets gründer, daglige leder og største aksjonær er Asle Nersten. Han har selv bakgrunn fra å jobbe blant annet i oljeproduksjon, og det er nok en av årsakene til at selskapet har spesialisert seg innen olje-, gass- og energisektoren. I tillegg har de også oppdragsgivere innen samferdsel og fornybar energi.

- Vi forstår kompleksiteten i disse bransjene og jobber kontinuerlig for å sikre at vi matcher rett talent med rett mulighet, sier Asle Nersten.