Statsråden ville lære mer!

Publisert

MÅNEDENS BEDRIFT I AUGUST: Direktør Ricardo Sousa ved Caledonien i Kristiansand fikk oppleve at kunnskapsminister Tonje Brenna kom på besøk til hotellet – etter at de to møttes i debatt under Arendalsuka. Statsråden ble så engasjert av å lytte til hans synspunkter at hun ba om et møte for å lære mer om reiselivsnæringens kompetansebehov.

MÅNEDENS BEDRIFT I AUGUST: Direktør Ricardo Sousa ved Caledonien i Kristiansand fikk oppleve at kunnskapsminister Tonje Brenna kom på besøk til hotellet – etter at de to møttes i debatt under Arendalsuka. Statsråden ble så engasjert av å lytte til hans synspunkter at hun ba om et møte for å lære mer om reiselivsnæringens kompetansebehov. Foto: NHO Agder

Caledonien-direktør Ricardo Sousa brenner for hotellfaget. Derfor nølte han aldri da han fikk spørsmål om han ville møte kunnskapsminister Tonje Brenna til kompetansedebatt under Arendalsuka. Nå håper han debatten kan føre til varige endringer for utdanningsløpet i reiselivsfag.

Reiselivsnæringen er en av bransjene som trenger flere flinke fagfolk, men de erfarer at det er vanskelig å rekruttere ungdom og det er også en utfordring å få medarbeidere til å bli værende i yrket.

- Utfordringene har blitt enda større etter pandemien, forklarer Ricardo Sousa.

For da hoteller og restauranter måtte stenge ned og permittere medarbeidere, førte det til at mange fant seg nye jobber i andre bransjer og utenlandske medarbeidere valgte å flytte tilbake til hjemlandet.

- Vi har ikke fått dem tilbake, konstaterer Ricardo Sousa som selv kommer fra Madeira, men han har blitt værende i Norge siden han flyttet hit i 2012.

Gode resultater

Etter pandemien har aktiviteten i reiselivsnæringen tatt seg opp, ikke minst på Sørlandet. 2023 kan bli ett av de beste årene på svært lenge for Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand. Og de er ikke alene om å oppleve økt belegg og mange besøkende, ikke minst i fritidsmarkedet. Ricardo Sousa ser derfor optimistisk mot fremtiden, selv om prisstigning og økte renter bidrar til at mange opplever at privatøkonomien blir trangere.

Selv om hotellnæringen opplever til dels store svingninger fra sesong til sesong, så er Caledonien-sjefen trygg på at det er spennende vekstmuligheter i næringen i de kommende årene. Det betyr også at behovet for å rekruttere og utvikle dyktige medarbeidere bare kommer til å bli større.

Dette var også utgangspunktet hans da han takket ja til å stille som bedriftsrepresentant i en av de politiske debattene som NHO Reiseliv arrangerte under Arendalsuka. – Jeg måtte steppe inn på kort varsel, men det er et tema jeg er engasjert i og som jeg føler meg komfortabel med å snakke om, sier han – til tross for at de øvrige debattantene var blant andre stortingsrepresentant Margret Hagrup (H) og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Kompetanseutvikling

Ricardo Sousa benyttet anledningen godt. Han presenterte de rekrutteringsutfordringene han opplever, samtidig som han pekte på det han mener er svakheter i dagens yrkesfagutdanning. I tillegg fortalte han om hvordan Caledonien jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling blant egne medarbeidere.

 

En av dem som åpenbart ble både inspirert og imponert, var kunnskapsministeren. Hun avslørte allerede under debatten at hun noterte så blekket sprutet under Ricardo Sousas innlegg fordi hun oppfattet innspillene som både nyttige og konstruktive. Og han hun virkelig mente alvor, ble understreket bare noen dager senere: da tok statsråden kontakt og spurte om hun kunne få komme på besøk på Caledonien og få et eget møte med Ricardo Sousa og hans medarbeidere.

- Hun var oppriktig interessert, og vi hadde en veldig god dialog. Det var veldig overraskende at hun fulgte opp debatten i Arendal med å komme på besøk til oss på hotellet i Kristiansand. Og det var ekstra gledelig at hun også hadde med seg lokale partifeller fra Agder. Det gjør at jeg har håp om at de problemstillingene jeg tok opp kan bli fulgt opp i praksis også her i regionen, sier Ricardo Sousa.

 

Mer praksis

Noen av de konkrete sakene han tar opp var blant annet om dagens utdanningsløp for lærlingene er godt nok tilpasset elevene og bedriftenes behov. – Jeg tror man trenger mye mer vektlegging av det praktiske. Nå går lærlingene som regel to år på skole, før de kommer ut i lære. Erfaringen er dessverre at mange dropper ut i løpet av de to skoleårene. De som velger yrkesfag, vil jo svært ofte jobbe med noe praktisk. Så derfor tror jeg de må få mulighet til å jobbe ute i bedriftene tidligere i utdanningsløpet, sier Ricardo Sousa som blant annet viser til sin egen læretid i hotellfaget.

- Da jeg var lærling i Tyskland, hadde vi først en måned teori på skolen om et tema, så hadde vi noen måneder med praksis på et hotell etterpå. Deretter var det tilbake på skolebenken for å lære om et nytt tema, før vi igjen var ute i bedriften og jobbet i praksis med det vi hadde fått innføring om på skolen. Jeg opplevde at det fungerte mye bedre enn måten vi gjør dette på i Norge, konstaterer Ricardo Sousa.

Han er også opptatt av manglende satsing på servitørutdanning. – Neste år har vi ingen som går servitørlinje i Kristiansand, og det bør vi gjøre noe med, sier han.

Blant de andre konkrete temaene han tok opp med statsråden var blant annet bransjeprogrammene som nå fases ut. De såkalte BIO-midlene (bedriftsintern opplæring) var en stor satsing under pandemien som mange reiselivsbedrifter hadde stor nytte av. Nå er denne satsingen trappet ned, mens bransjen opplever at behovet er minst like stort som før – fordi så mange av dem som jobbet i bransjen tidligere har sluttet.

På Caledonien er de også opptatt av ordningen med fagbrev på jobb. – Det har vært en god ordning etter at den ble innført. Vi ser riktignok at det er ulikt i hvor stor grad fylkeskommunene prioriterer dette. Mange bedrifter opplever at deres respektive fylkeskommune tidlig på året ikke har midler igjen til virksomheter som søker. Vi ønsker oss derfor en større forutsigbarhet for ordningen, sa han i debatten under Arendalsuka.

Håper på endringer

Nå håper han at de konkrete innspillene også fører til politiske endringer. – Vi som er opptatt av bransjen og brenner for hotellfaget, må i hvert fall stille opp og gjøre vårt for at myndighetene forstår utfordringene. Min erfaring er at det er enklere å få dialog med beslutningstakerne enn det jeg hadde trodd, sier Ricardo Sousa som i tillegg til å være direktør ved Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand og er styreleder for NHO Reiseliv i Sør-Norge.