Tror på grønn vekst i blå næringer

Publisert

MÅNEDENS BEDRIFT OKTOBER: Daglig leder John Willy Nilsen er tett på alle ledd i den daglige driften av FFS-konsernet. – Jeg har bortimot fotografisk hukommelse. Derfor husker jeg hvert eneste lille skrujern vi har kjøpt siden jeg overtok i 1992, sier han.

MÅNEDENS BEDRIFT OKTOBER: Daglig leder John Willy Nilsen er tett på alle ledd i den daglige driften av FFS-konsernet. – Jeg har bortimot fotografisk hukommelse. Derfor husker jeg hvert eneste lille skrujern vi har kjøpt siden jeg overtok i 1992, sier han. Foto: NHO

Det startet som en liten ekstrajobb for gründer Arnfinn Nilsen. I dag er det sønnen John Willy Nilsen (48) som driver FFS i Farsund, virksomheten omsetter for godt over 200 millioner kroner i året. Dersom alt går etter planen vil veksten fortsette i årene som kommer.

Tilbake på 1980-tallet seilte Arnfinn Nilsen som styrmann. I friperiodene ville den foretaksomme gründeren gjerne ha noe å holde på med, så han tok enkelte fortøyningsoppdrag for blant andre aluminiumsverket på Lista.

I dag er Farsund Fortøyingsselskap (FFS) blitt en av de store arbeidsgiverne i Farsund kommune. Hovedselskapet er FFS Marine som er et transport- og logistikkselskap som blant annet driver med sleping og havnebuksering, transport på lekter, berging, management av opplagsbåter og ingeniørtjenester knyttet til fortøyning og bunnkartlegging.

Maritimt fokus

John Willy Nilsen kom inn i virksomheten etter at faren ble hardt skadet i en arbeidsulykke. Sommeren 1992 hoppet han av skolegangen da det ble klart at faren ikke ville komme tilbake i full jobb og tok over driften av FFS. Han så raskt at det var muligheter til å utvikle selskapet og kjøpte først en liten taubåt som ble starten på rederivirksomheten. Siden har selskapet fortsatt å vokse, og de har også posisjonert seg gjennom eierskap i andre selskaper og tilstøtende bransjer.

- Vi skal være en tilbyder av alle tjenester som kan ha maritim tilknytning, sier John Willy Nilsen. Og innrømmer samtidig at de kanskje, i noen sammenhenger, kan være villige til å dra begrepet "maritim tilknytning" litt langt. – Vi sier gjerne at "er det dugg i gresset, så skal vi være der", legger han smilende til.

Muligheter i havvind

John Willy Nilsen og hans medarbeidere ser stadig etter nye forretningsmuligheter. Over tid har de etablert en base for seismikkfartøyer i Lundevågen. Nå har de også kjøpt opp et tilstøtende område som gjør det mulig å utvide virksomheten betydelig. Målet er å posisjonere seg for den kommende havvindsatsingen i norske farvann.

- Vi har lenge hatt behov for et større areal. Derfor var det svært viktig for oss at vi fikk overtatt 25 mål gjennom å kjøpe opp selskapet som hadde denne eiendommen i Lundevågen, sier John Willy Nilsen. Han mener det er åpenbare syngerier mellom den seismikkbasen de har etablert i dag og en fremtidig base for havvind.

- Det er på mange måter samme type skip og samme type logistikk. Derfor føler vi at vi er veldig godt posisjonert når det gjelder utviklingen av havvind. Sett med våre øyne er det bare positivt at det finnes tilsvarende ambisjoner om å utvikle havvindbaser også i Mandal og Kristiansand. Det er mye usikkerhet rundt havvind, men vi kan uansett nyttiggjøre oss våre arealer. Dersom havvindsatsingen tar av, vil det være en fordel at det er flere i regionen som kan tilby basefasiliteter, mener han.

Forventer fortsatt vekst

FFS Marine har i dag litt over 100 ansatte. Det tallet kommer til å øke neste år, fastslår John Willy Nilsen.

- Vi ønsker å vokse videre, men ikke nødvendigvis bli størst i noe segment. Vår styrke skal være at vi kan tilby noe som er unikt. I dag har vi et veldig godt leverandørnettverk som kan levere på minst like høyt nivå som oss selv. Dermed er vi leveringsdyktige innen et vidt spekter av tjenester, konstaterer han.

En viktig drivkraft i alle investeringer og utvikling av selskapet, er å bidra aktivt i det grønne skiftet.

– Basedriften vår er allerede "net zero". Gjennom betydelige investeringer i solcelleanlegg, produserer vi nå mer fornybar energi enn det vi selv bruker i løpet av et år. Havvind vil gi oss flere bein å stå på, men vi kan utvikle virksomheten selv om vi ikke skulle få en havvindbase. Vår tanke har alltid vært å utvikle bedriften med utgangspunkt i det vi selv har kompetanse og interesse for. Samtidig har jeg alltid vært opptatt av å rekruttere medarbeidere som kan noe jeg selv ikke kan. Det er dette som har gitt oss flere bein å stå på, påpeker Nilsen.

Store svingninger

Han erfarte tidlig at det å satse på rederivirksomhet alene ga store svingninger i etterspørsel og omsetning. – Det er en syklisk bransje. For å unngå store svingninger valgte vi derfor å finne nye segmenter der vi kunne ta posisjoner, forklarer han.

Det er også noe av årsaken til at selskapet i dag er aktive medeiere i flere andre bedrifter i regionen.

- Vi er aktive i Green Yard Group, Lister kranservice, havvindselskapet Amon og så eier vi Norgesgjerde AS. Det siste selskapet var ett vi overtok fordi de hadde aktivitet i Lundevågen, forteller FFS-sjefen som er opptatt av kontinuerlig utvikling.

- Folk forventer at det skjer noe, og jeg synes alt vi driver med er kanongøy. Gleden ved å skape noe er den største drivkraften. Av og til bommer vi, men da begraver vi det kjapt. Vi engasjerer oss også i prosjekter som vi ikke forventer å tjene penger på, men likevel kan det ha verdi fordi det gir oss ny kunnskap og kanskje flere bein å stå på.

Husker alt

Det er ingen tvil om at John Willy Nilsen personlig har vært helt avgjørende for utviklingen i FFS gjennom årene. Han mener selv at ett av hans største fortrinn er en ekstremt god hukommelse.

- Jeg tror jeg husker stort sett alle oppdrag vi har hatt siden jeg kom inn som daglig leder i 1992. Faktisk tror jeg at jeg husker hvert eneste skrujern vi har kjøpt inn i løpet av disse årene, for jeg har bortimot fotografisk hukommelse. I tillegg har jeg litt mer enn middels utviklet teknisk innsikt, og dermed hender det jeg ser løsninger der andre ser problemer, sier han.

Og så kan man ikke omtale FFS uten å komme inn på det faktum at alle deres båter er utstyrt med en gigantisk Manchester United-logo. Det har på sett og vis blitt et slags varemerke for rederiet.

- Det begynte litt tilfeldig fordi jeg hadde et United-merke på en båt da jeg var skipper. Så fant jeg ut at jeg ville ha et større merke på vår egen båt, og siden har det ballet på seg. Det er en morsomhet internt, ikke minst fordi vi også har Liverpool-supportere som er sentrale medarbeidere, sier John Willy Nilsen som åpenbart har bedre styr på butikken enn favorittklubben i England for tiden...