Rettigheter og plikter i ekstremvær

Publisert

Arnfinn Jensen er advokat i NHO Agder.

Vi er her for medlemmene, og ønsker å være tett på bedriftene i Agder-regionen. Ta gjerne kontakt med advokat Arnfinn Jensen om spørsmål knyttet arbeidsrett.

Året startet med ekstremvær på Sørlandet – og dermed dukket det også opp problemstillinger om rettigheter og plikter knyttet til fremmøte på jobb.

Det er naturligvis slik at det er den enkelte medarbeider som har ansvaret for å komme seg på jobb og møte til rett tid. Men gjelder det også når ekstremvær fører til stengte veier og innstilt kollektivtrafikk?

- Det er arbeidsgiver som beslutter hvor arbeidet skal utføres, uansett værforhold, sier NHO-advokat Arnfinn Jensen som fastslår at de formelle, rettslige reglene er enkle og klare i slike situasjoner. – Det er ikke slik at den enkelte medarbeider selv kan avgjøre at værforholdene tilsier at man ikke kan møte opp på arbeidsplassen til rett tid. Arbeidstakerne som ikke allerede har avtaler eller ordninger med hjemmekontor, får ikke rett til hjemmekontor med mindre arbeidsgiver beslutter dette. Det er derfor viktig å følge bestemmelsene fra arbeidsgiver, understreker han. 

Jensen konstaterer at det er bred enighet om at det tent juridisk er arbeidstakers ansvar å komme seg på jobb, og det er en forutsetning for å opptjene lønn at man faktisk har utført arbeid.

- Vi mener at dette også gjelder selv om det er ytre forhold utenfor arbeidstakers kontroll som gjør det vanskelig eller praktisk talt umulig å komme seg på jobb. Derfor mener vi arbeidstaker ikke har krav på lønn dersom de ikke kommer seg på jobb på grunn av dårlig vær, sier han. 

Samtidig understreker NHO-advokaten at hans råd er at arbeidsgiver, i den grad det er mulig, forsøker å legge til rette for at arbeidstaker kan bruke fleksidager og feriedager fremfor ulønnet fri/permisjon i slike situasjoner.  

Vansker med å få arbeidstakere på jobb kan også få konsekvenser for de arbeidstakerne som allerede er på jobb, for eksempel for arbeidstakere som jobber skift. Spørsmålet er derfor om det er adgang for arbeidsgiver å pålegge overtid for de som allerede er på jobb. 

- Overtidsarbeid kan pålegges dersom det foreligger "et særlig og tidsavgrenset behov", jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 (2). Typiske eksempler på slike situasjoner er uforutsette naturhendelser, forfall fra arbeidstakerne som forstyrrer den jevne drift, fare for at anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade osv. I mange tilfeller vil trolig konsekvensene av ekstremvær kunne gi grunnlag for å pålegge overtidsarbeid, sier Arnfinn Jensen. 

Les også: NHO er gull verdt for bedrifter som trenger hjelp i HR-spørsmål.

Kontaktinformasjon advokat i NHO Agder:
Arnfinn Jensen, advokat, e-post: arnfinn.jensen@nho.no og telefon 90 95 44 23