Skaugvoll Foss: Vil avvikle bemanningsbransjen

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Solveig Skaugvoll Foss (SV).

Vi har spurt stortingskandidater fra Agder om viktige næringspolitiske spørsmål for vår region. Her er svarene fra Solveig Skaugvoll Foss (SV).

1 Bør utbyggingen av firefelts motorvei gjennom hele Agder fullføres?

Vi mener ikke at hele strekningen mellom Kristiansand og Stavanger behøver så mye som fire felt. Motstanden mot E39-utbygginga har i det siste vært sterk, fordi flere har sett hvor klimafiendtlig, naturødeleggende og sentraliserende prosjektet er. I SV vil vi heller ha tryggere fylkesveier, mer jernbane og en samferdselspolitikk som er dimensjonert etter våre behov og vårt trafikkgrunnlag.

2 Hva er det viktigste politiske tiltaket for at leverandørindustrien på Sørlandet kan bli en sentral aktør i utviklingen av havvindnæringen?
Det er mye som må gjøres for å legge gode politiske rammer for leverandørindustrien, men det viktigste er jo å sikre at leverandørindustrien fortsatt vil ha nok oppdrag, også etter oljealderen. Støtteordningene og resten av virkemiddelapparatet vårt må innrettes til å stimulere utvikling av vindkraft til havs, og karbonfangst og -lagring.

3 Tilgang til fornybar energi til konkurransedyktige priser er avgjørende for både ny og eksisterende industri i Agder. Hva må gjøres for å øke tilgangen til fornybar energi i vår region?

For å sikre en stabil tilgang til fornybar energi trenger vi å bygge ut mer av det. I tillegg til å framskynde havvind så mye vi kan, vil vi oppgradere eksisterende vannkraftverk og bygge ut mer solenergi.

Vindkraft på land har møtt mye motstand, og grunnen til det er nok at flere av anleggene har blitt plassert i urørt natur, at konsesjonsprosessene i for liten grad har vektlagt lokale hensyn, og at det har manglet gode felles rammer for skattlegging og offentlig eierskap. SVs politikk på landbasert vindkraft er at vi fra sak til sak vil vurdere småskala vindkraft på industrialiserte områder, der det er helsemessig og sikkerhetsmessig forsvarlig, og der det er lokalt ønske om det. Jeg har troa på at en sånn tilnærming vil redusere motstanden mot landbasert vindkraft og dermed gjøre det lettere å bygge ut mer av det.

4 Kriserammede bedrifter i blant annet reiselivet har fått utsettelser på skatter og avgifter, men må betale 8 % rente når dette nå må innbetales. Bør denne rentesatsen reduseres for å hjelpe bedriftene ut av krisen?

Her har jeg ikke kjennskap til vurderingene SV har gjort rundt akkurat dette, og med et såpass kompleks og nytt felt som krisepakkene er, med så mange ulike vurderinger, og ikke minst veldig kort frist for å levere svaret på dette spørsmålet, må jeg heller kommentere mer generelt:

Vi har vært offensive og villige til å gi både bedrifter og enkeltpersoner hjelpen de trenger gjennom krisen. Husk at det ikke er regjeringa, men opposisjonen på Stortinget, som har forhandla og skrudd opp nivået på krisepakkene. For oss er det viktig at krisepakkene ikke ender opp som utbytte til eierne - men bedriftene som behøver hjelp, har vi vært veldig innstilte på å hjelpe.

5 Bør reglene for bedrifter som har behov for å leie inn fra bemanningsbyråer eller ansette medarbeidere midlertidig bli strengere?

Ja. Vi ønsker å avvikle bemanningsbransjen og begrense midlertidige stillinger. For meg som ung arbeidstager er dette ekstra viktig, ettersom arbeidslivet jeg nå er i starten av virkelig har midlertidighet som norm og fast jobb som unntak i mange bransjer. Dette skjer samtidig som det er vanskeligere å kjøpe bolig, og bankene som hovedregel ikke gir lån om en ikke har fast jobb. Derfor gjør SV det vi kan for å sikre at faste og fulle stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

6 Bør EØS avtalen beholdes slik den er i dag, reforhandles eller sies opp?

Vi ønsker en norsk offentlig utredning som viser hvilke alternativer vi har til EØS-avtalen. Målet er en bred handels- og samarbeidsavtale med EU som sikrer fortsatt full og forutsigbar markedsadgang til Europa. Dette er fordi vi vil forsvare norsk demokrati, sikre at beslutninger fortsatt tas nær folk, bevare norsk selvråderett og være sikre på at det er norske interesser som ligger til grunn for våre vedtak på Stortinget og andre folkevalgte organer.