NHO

Innhold

- Kvalitet sitter i ryggmargen hos oss

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Vidar Uleberg (t.v.) og Frode Gundersen har hovedansvaret for den daglige oppfølgingen av læringer hos VEF Entreprenør. Personalsjef Einar Løvdal og daglig leder Rune Carlsen står bak den strategiske satsingen i bedriften.

Etter snart 30 år i entreprenørbransjen har VEF Entreprenør i Vennesla lært at kvalitet er lønnsomt. Derfor satser de målrettet på lærlinger, fagopplæring og intern kompetanseutvikling. Det gjør at bedriften ser optimistisk på fremtiden.

Bedriften ble nylig kåret som årets lærebedrift på Agder av yrkesopplæringsnemnda, og kan også se tilbake på et godt år når det gjelder oppdrag og lønnsomhet.

I begrunnelsen for utmerkelsen heter det blant annet at bedriften "driver systematisk og godt arbeid med rekruttering og opplæring av lærlinger.". Videre får de ros for "god spredning i typen kontrakter" og at de "utnytter fleksibiliteten som er i fagopplæring." VEF får også anerkjennelse for at de "ønsker elever med sosiale utfordringer velkommen i bedriften og jobber for et mangfold i form av blant annet minoritetsspråklige."

Bedriften er stolt over anerkjennelsen, og lover at de fortsatt vil satse like målrettet på lærlinger og kompetanseutvikling som de har gjort foregående år. De opplever dette som et viktig samfunnsansvar, men det handler også om å sikre bedriften de beste fagfolkene i årene fremover.

- Vi har bygget virksomheten steg for steg gjennom mange år. Derfor hadde vi en god ordrereserve med oss da Norge stengte ned i mars i fjor, forteller daglig leder Rune Carlsen i VEF Entreprenør AS.

- Vi var usikre på om noen av de store rammeavtalene vi har med både offentlige og private virksomheter ville bli påvirket av pandemien, men heller ikke dette har vi registrert noen negativ utvikling ved, sier Carlsen som er glad for at bedriften har kommet seg gjennom det siste året med fortsatt solide fremtidsutsikter i behold.

Rekruttering viktig

VEF ble etablert på begynnelsen av 1990-tallet, og rekruttering har alltid vært et sentralt satsingsområde. Men med årene har dette bare blitt viktigere.

Det er Einar Løvdal som har hovedansvaret internt i VEF for lærlingesatsingen. Han understreker at dette er en viktig del av selskapets langsiktige utviklingsstrategi.

- De siste årene har vi satset enda mer bevisst på å tilby et godt lærlingeløp med større mangfold i rekrutteringen av dem vi tar inn. Vi har lærlinger som kommer direkte fra grunnskolen, mens andre har gått på videregående skole og fått en god plattform der. Og vi har også voksenlærlinger og lærlinger som tar fagbrev som både tømrere og betongarbeidere, sier han.

Rune Carlsen legger til at stort sett alle som har fått lærekontrakt hos bedriften de siste årene, også har fått fast jobb i VEF. - Lærlinger er vår primære rekrutteringsarena, og vi opplever at det er enklere å få nyansatte inn i VEF-kulturen på denne måten, sier han.

Kvalitet i ryggmargen

VEF nærmer seg nå 90 ansatte og de omsetter for over 250 millioner kroner i året. Selskapet satser på rammeavtaler med store kunder, egenutviklede prosjekter og anbudsjobber. De egenutviklede prosjektene har hatt god utvikling over tid, noe som har gitt selskapet kapital til å satse for videre vekst. Men selskapet er bevisst på at de skal skynde seg langsomt.

- Vi måtte ta noen steg tilbake etter de tøffe tidene rundt 2006-2008. Da hadde vi omsetningsrekord, men erfarte samtidig at volum ikke er nok. Vi må også ha kvalitet i det vi leverer. Derfor er det viktig for oss å bygge en bedriftskultur der alle har kvalitet i ryggmargen. Vi vet at fornøyde kunder kommer tilbake. Derfor er vi veldig opptatt av å levere det vi har lovet. Reklamasjonskostnadene er nå bare tre-fire promille av totalomsetningen, og det er en bekreftelse på at vi har lykkes med å bygge en kvalitetsbevisst bedriftskultur, mener Rune Carlsen.

Einar Løvdal legger til at det i denne sammenhengen også er viktig å ha god struktur internt og gode systemer som sikrer høy bevissthet om alt som er knyttet til HMS.

Nye impulser

Fordi kompetansen til medarbeiderne er så viktig for verdiskapingen i selskapet, så stimulerer også bedriften til stadig utvikling, blant annet gjennom kurs og kompetansehevende tiltak. Lærlingene er en viktig ressurs, også i denne sammenhengen, mener Løvdal.

- Vi får nye impulser gjennom lærlingene. De kommer ofte med nye ideer, og vi opplever at skolene er flinke til å følge utviklingen i bransjen og fange opp nye ideer gjennom bedriftsbesøk og det som ellers foregår i de enkelte bedriftene. Vi merker jo også at de yngste suger til seg mye kunnskap og fanger opp nye ting raskt, sier personalsjefen.

Dersom det fortsatt er vekst i markedet fremover, føler VEF at fremtidsutsiktene er lyse.

- Det viktigste for oss er at kundene våre er investeringsvillige. Vi har de senere årene vært involvert i mange eiendomsprosjekter, men vi vil ikke ha for mange egenutviklede prosjekter. Vi skal vokse balansert og bygge stein på stein, både når det gjelder ansatte og omsetning, sier Rune Carlsen.

Raskere saksbehandling

Bedriften er også veldig bevisst på at de har basen sin i Vennesla – og de føler sterk tilhørighet til bygda. – Selv om vi nok har flest oppdrag i Kristiansand, så er vi stolte av bygda vår og opplever at vi har en veldig god dialog med kommunen og andre samarbeidspartnere her. Men generelt synes vi kanskje kommunene kunne bidratt til å holde hjulene i gang gjennom en litt mer lettbeint saksbehandling. Vi føler nok at noen prosjekter tar lengre tid enn nødvendig, fordi den kommunale saksbehandlingen i for stor grad er preget av at mange saksbehandlere sitter på hjemmekontor og noen av prosessene går litt tregere enn vanlig, påpeker Rune Carlsen.

Likevel er det primært optimisme som preger situasjonen hos VEF. – Vi tror pandemiperioden også vil medføre at enkelte ting blir enklere i fremtiden. Vi ser jo at vi kan spare tid på digitalisering av noen prosesser. Samtidig håper og tror vi at erfaringene fra det siste året kommer til å bety enda større fokus på smittevern, HMS og ryddige forhold i byggebransjen. Det vil være en fordel for oss, fastslår Rune Carlsen.