Hedret for internasjonal satsing fra Arendal

Publisert

Regiondirektør i NHO Agder Høye G. Høyesen (til venstre), Kristin Berthelsen (CCO, Norse Atlantic Airways), Bjørn Tore Larsen (CEO, Norse Atlantic Airways) og adm. direktør i NHO Ole Erik Almlid.

Flyselskapet Norse er kåret som Årets bedrift 2022 av NHO Agder. Utmerkelsen ble gitt på NHO Agders tradisjonelle førjulssamling i Kristiansand 2. desember. Fra venstre: Regiondirektør i NHO Agder Høye G. Høyesen (til venstre), Kristin Berthelsen (CCO, Norse Atlantic Airways), Bjørn Tore Larsen (CEO, Norse Atlantic Airways) og adm. direktør i NHO Ole Erik Almlid. Foto: NHO Agder

Flyselskapet Norse Atlantic Airways er kåret som "Årets bedrift" av NHO Agder.

– Selskapet står midt i en krevende etableringsfase, men en slik satsing fortjener all mulig honnør. Det er særlig fortjenstfullt at selskapet legger den norske arbeidslivsmodellen til grunn for sin internasjonale satsing, sier regiondirektør Høye G. Høyesen i NHO Agder.

Med hovedkontor i Arendal har selskapet lansert interkontinentale flyruter i skarp konkurranse med noen av verdens ledende flyselskaper. Norse Atlantic Airways er et lavkost-selskap, men har samtidig vektlagt å tilby attraktive og ryddige arbeidsvilkår for sine medarbeidere.

- Selskapet viser at den norske arbeidslivsmodellen med nært og tillitsfullt samarbeid mellom ledelse og ansatte, kan gi konkurransefordeler også i et tøft globalt marked, sier Høye G. Høyesen.

Bedriften ble etablert så sent som i mars 2021. De har allerede utviklet et imponerende kompetansemiljø i flere land, men med hovedkontor i Arendal.

- Norse Atlantic Airways har en langsiktig strategi for vekst bygd på en ambisjon om å levere kundeopplevelser i særklasse til svært konkurransedyktige priser. For å lykkes med dette, er det en grunnpilar i bedriftens filosofi å utvikle et tett og forpliktende samarbeid mellom ledelse og ansatte i bedriften, blant annet gjennom å inngå fremtidsrettede tariffavtaler som gir forutsigbarhet for både bedriften og ansatte, sier Høye G. Høyesen.

Selskapets vektlegging av den norske arbeidslivsmodellen har allerede vakt betydelig oppsikt i bransjen internasjonalt, og så sent som denne uken ble bedriften omtalt som "The Most Worker Friendly Airline in the World" av den amerikanske kabinpersonalforeningen.

Etter at selskapets operative drift startet 14. juni i år, har virksomheten som forventet også opplevd utfordringer i etableringsfasen.

- Det er alltid høy risiko ved å etablere ny virksomhet. Det gjelder i enda større grad når etableringen skjer i en tid preget av internasjonal uro, usikre markedsutsikter og i en bransje som har vært gjennom en historisk krise i løpet av pandemien. Men nettopp viljen til å ta risiko og gripe muligheter i markedet er noe som kjennetegner Bjørn Tore Larsen som er gründer, største aksjonær og CEO i selskapet, sier regiondirektør Høye G. Høyesen i NHO Agder.