Foss: - Må vurdere forlengelse av krisetiltak

Publisert

#205

Ingunn Foss, Høyre, Vest-Agder.

Vi har spurt stortingskandidater fra Agder om viktige næringspolitiske spørsmål for vår region. Her er svarene fra Ingunn Foss (H).

1 Bør utbyggingen av firefelts motorvei gjennom hele Agder fullføres?
Firefelts motorvei gjennom Agder er en av de viktigste sakene for vekst og utvikling i fylket vårt. Vi må få knyttet bo og arbeidsmarked tettere sammen for å få både varer og mennesker fortere og tryggere frem. Veien er også utrolig viktig for å unngå ulykker.

2 Hva er det viktigste politiske tiltaket for at leverandørindustrien på Sørlandet kan bli en sentral aktør i utviklingen av havvindnæringen?

Agder er godt posisjonert og har mange bedrifter som kan delta i denne konkurransen. Det er det viktigste fortrinnet vårt. Staten må bidra med virkemidler som gjør det lønnsomt for bedriftene å satse.

3 Tilgang til fornybar energi til konkurransedyktige priser er avgjørende for både ny og eksisterende industri i Agder. Hva må gjøres for å øke tilgangen til fornybar energi i vår region?
Tilgangen på energi må bli bedre ved at nettet blir mer robust og at planprosesser blir kortere.

4 Kriserammede bedrifter i blant annet reiselivet har fått utsettelser på skatter og avgifter, men må betale 8 % rente når dette nå må innbetales. Bør denne rentesatsen reduseres for å hjelpe bedriftene ut av krisen?
Hvis bedrifter har problemer med å betale skatter og avgifter bør det finnes ordninger som ser på forlengelse av krisetiltak.

5 Bør reglene for bedrifter som har behov for å leie inn fra bemanningsbyråer eller ansette medarbeidere midlertidig bli strengere?
Innleie må være en mulighet for næringsliv som opplever topper i ordretilgang. Å nekte innlei vil bety at kontrakter går ut av regionen.

6 Bør EØS avtalen beholdes slik den er i dag, reforhandles eller sies opp?
EØS-avtalen MÅ beholdes. Den sikrer oss et marked på nesten 500 mill. mennesker og er helt avgjørende for vår eksportindustri.