Fossekompaniet kåret som "Årets bedrift"

Publisert

Konsernsjef Ørjan Svanevik i Arendals Fossekompani (til venstre) mottar diplomet for "Årets bedrift" fra regiondirektør Høye Høyesen i NHO Agder.

Arendals Fossekompani er kåret som Årets bedrift i 2020 av NHO Agder. – Fossekompaniet er en svært fremtidsrettet virksomhet som nå satser offensivt på mulighetene i det grønne skiftet, sier regiondirektør Høye Høyesen i NHO Agder.

Arendals Fossekompani (AFK) er et børsnotert investeringsselskap fra 1896 som eier bærekraftige energi-, teknologi- og digitaliseringsselskaper i globale vekstmarkeder. I jurybegrunnelsen for tildelingen av prisen skriver NHO Agder blant annet:

"Gjennom langsiktig og aktivt eierskap har Arendals Fossekompani styrket og utviklet bedrifter i Norge og 26 andre land. Som et resultat av en rekke suksessrike oppkjøp gjennom de siste 15 årene, har konsernets samlede omsetning økt til nær 5 milliarder kroner.

Arendals Fossekompani også vært en viktig bidragsyter for å utvikle regionen, blant annet gjennom investeringer som Bryggebyen og Gullknapp med satsing innen nye områder som droneteknologi.

I 2020 har Arendals Fossekompani også stått bak børsnoteringen av Volue – et selskap som samler konsernets fremtidsrettede energikompetanse og bygger en industriell plattform for det grønne skiftet."

Glad og stolt

Konsernsjef Ørjan Svanevik er både glad og stolt over prisen. Den er også en inspirasjon til å videreføre den satsingen Fossekompaniet har lagt grunnlaget for de siste årene, understreker han. – Vi griper nå de samme mulighetene Sam Eyde så for 100 år siden. Vi har unik tilgang til grønn og fornybar energi. Denne ressursen må vi bruke til å utvikle ny industri og nye arbeidsplasser i årene fremover, sier han.

Arendals Fossekompani er en betydelig kraftprodusent som produserer omkring 500 GWh årlig på Bøylefoss og Flatenfoss. Selskapets strategi fremover er å benytte disse ressursene i utvikling av ny virksomhet og ikke bare drive rent kraftsalg. Samtidig har selskapet et sterkt internasjonalt fokus.

- Gjennom datterselskapene våre er vi godt posisjonert til å ta en viktig rolle i det grønne skiftet som Europa og verden for øvrig står midt oppe i. En rekke store, internasjonale selskaper bruker vår kompetanse og teknologi for å bevege seg i en mer bærekraftig retning. Det byr på enorme muligheter for oss, sier Svanevik.

Imponert

NHO-direktør Høye Høyesen er imponert over den strategiske satsingen Fossekompaniet nå gjør. – I NHO er vi svært opptatt av å legge til rette for jobbskaping og vekst også i vår region. Da trenger vi visjonære og handlekraftige miljøer som Arendals Fossekompani. De har skapt verdier for samfunnet helt siden 1896. Slike virksomheter er helt avgjørende om vi skal nå målet om 250.000 nye jobber i privat sektor innen 2030, sier Høyesen.