Foto:

Harberg: - Minimum 100 km/t gjennom hele Agder

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Svein Harberg, Høyre, Aust-Agder. Foto:

Vi har spurt stortingskandidater fra Agder om viktige næringspolitiske spørsmål for vår region. Her er svarene fra Svein Harberg (H).

1 Bør utbyggingen av firefelts motorvei gjennom hele Agder fullføres?

Ja, det må være gjennomgående 4-felts motorvei og fartsgrense på minimum 100 km/t.

2 Hva er det viktigste politiske tiltaket for at leverandørindustrien på Sørlandet kan bli en sentral aktør i utviklingen av havvindnæringen?

Det viktigste er nok å ha gode støtteordninger som gir initiativtagere fra næringslivet drahjelp til å sette i gang utviklingen og være i forkant med kompetanse og gode løsninger.

3 Tilgang til fornybar energi til konkurransedyktige priser er avgjørende for både ny og eksisterende industri i Agder. Hva må gjøres for å øke tilgangen til fornybar energi i vår region?

Det må settes fart på arbeidet med å få på plass en nettinfrastruktur som sikrer fremføring av nok strøm og effekt til industrien. Det må også legges til rette for at kraftkrevende industri kan etablere seg der kraftforsyningen er god.

4 Kriserammede bedrifter i blant annet reiselivet har fått utsettelser på skatter og avgifter, men må betale 8 % rente når dette nå må innbetales. Bør denne rentesatsen reduseres for å hjelpe bedriftene ut av krisen?

Å subsidiere rentekostnaden på utsatte skatter og avgifter er noe det kan være naturlig å se på, men en må samtidig vurdere om dette blir feil overfor de som har finansiert krisen gjennom lån fra finansinstitusjoner. I pandemien ble det gitt mange økonomiske hjelpetiltak for at bedriftene skulle greie seg gjennom en tøff krise. Noen fikk hjelp gjennom garantier for banklån, og mange ble hjulpet av utsatt frist for betaling av skatter og avgifter.

5 Bør reglene for bedrifter som har behov for å leie inn fra bemanningsbyråer eller ansette medarbeidere midlertidig bli strengere?

De reglene som nå gjelder er gode og bør videreføres nå, men må etter en tid evalueres for å se om alle parter blir ivaretatt på en god måte.

6 Bør EØS avtalen beholdes slik den er i dag, reforhandles eller sies opp?

EØS-avtalen må beholdes.