Foto:

Henriksen: Tror lokale investeringer trengs for havvind

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Kari Henriksen, Arbeiderpartiet, Vest-Agder. Foto:

Vi har spurt stortingskandidater fra Agder om viktige næringspolitiske spørsmål for vår region. Her er svarene fra Kari Henriksen (Ap).

1 Bør utbyggingen av firefelts motorvei gjennom hele Agder fullføres?

Ja, udiskutabelt.

2 Hva er det viktigste politiske tiltaket for at leverandørindustrien på Sørlandet kan bli en sentral aktør i utviklingen av havvindnæringen?
Lokal investeringsvilje og samarbeid, kommunal tilrettelegging kombinert med en aktiv stat som sørger for at virkemiddelapparatet jobber sammen og ikke motarbeider hverandre. Kuttene i statlige tjenester har økt behandlingstiden så vi må styrke det offentlige virkemiddelapparatet slik at de kan ivareta den økte arbeidsmengden på en rask måte for å få fortgang i prosjekter.

3 Tilgang til fornybar energi til konkurransedyktige priser er avgjørende for både ny og eksisterende industri i Agder. Hva må gjøres for å øke tilgangen til fornybar energi i vår region?
Regionen må bruke mer av den energien som produseres her på lokalt næringsliv. Vi må ha statlig eierskap til utenlandske kabler, oppgradere eksisterende vannkraftkilder og få fart på lokal nettdistribusjon av kraft.

4 Kriserammede bedrifter i blant annet reiselivet har fått utsettelser på skatter og avgifter, men må betale 8 % rente når dette nå må innbetales. Bør denne rentesatsen reduseres for å hjelpe bedriftene ut av krisen?
Nei

5 Bør reglene for bedrifter som har behov for å leie inn fra bemanningsbyråer eller ansette medarbeidere midlertidig bli strengere?
Ja. Vi skal ha et trygt arbeidsliv også i en omstillingsfase. Det er vårt fremste fortrinn og en forutsetning for å ha ansatte i verdenstoppen når det gjelder ansvar, kompetanse og sikkerhet. Vi vil derfor fjerne muligheten til innleie som går ut over ett år og som ikke er koblet til svingninger i markedet. Faste, hele stillinger skal være normen.

6 Bør EØS avtalen beholdes slik den er i dag, reforhandles eller sies opp?

Ja, må beholdes. Virkelig!