Horrigmo Johansen: - EØS-usikkerhet er gambling med jobber

Nyhet, NHO Agder

Publisert

Aase Marthe Horrigmo Johansen (H). Foto: Marte Garmann/regjeringen.no

Vi har spurt stortingskandidater fra Agder om viktige næringspolitiske spørsmål for vår region. Her er svarene fra Aase Marthe Horrigmo Johansen (H).

1 Bør utbyggingen av firefelts motorvei gjennom hele Agder fullføres?

Ja, ny vei betyr også tryggere vei. Det bygger regionen tettere sammen og gjør at folk og varer kommer raskere frem. Dermed støtter ny vei opp under utviklingen av næringslivet og regionen.

2 Hva er det viktigste politiske tiltaket for at leverandørindustrien på Sørlandet kan bli en sentral aktør i utviklingen av havvindnæringen?

Potensialet for sørlandske bedrifter innen havvind er stort. Vi har en sterk leverandørindustri som er godt posisjonert for å være viktige sentrale aktører. I tillegg har vi en gunstig beliggenhet. Vi må fortsette å utvikle infrastrukturen i landsdelen, inkludert havnene. Stabile og gode rammevilkår er viktig, og det inkluderer internasjonalt samarbeid gjennom EØS. Vi må opprettholde det høye nivået på bevilgninger forskning og innovasjon, samt mulighetene ENOVA gir.

3 Tilgang til fornybar energi til konkurransedyktige priser er avgjørende for både nye og eksisterende industri i Agder. Hva må gjøres for å øke tilgangen til fornybar energi i vår region?

Vi må produsere mer fornybar energi. Vi har kraftoverskudd i vår region, men fremover vil vi ha behov for mer energi, slik at vi kan utvikle industrien og næringslivet på Sørlandet. Vannkraft vil også fremover være den viktigste kilden til fornybar energi på Agder og vi må oppgradere og effektivisere produksjonen. Det er positivt at grunnrenteskatten er lagt om for å legge til rette for få lønnsomme investeringer i vannkraft. Høyre ønsker å følge opp havvind som industrisatsing og gi konsesjoner når regelverket foreligger, det vil være viktig for økt elektrifisering. Vi er godt posisjonert både for hydrogen og grønn ammoniakk-produksjon i Norge, men vi må fortsette arbeidet med å utvikle infrastrukturen og satse på utvikling og bruk av hydrogen og ammoniakk som energibærere.

4 Kriserammede bedrifter i blant annet reiselivet har fått utsettelser på skatter og avgifter, men må betale 8 % rente når dette nå må innbetales. Bør denne rentesatsen reduseres for å hjelpe bedriftene ut av krisen?
Denne ordningen ble forlenget slik at bedriftene kunne vente til 31.10 med å betale. Det handlet om at vi ønsket at bedriftene skulle komme seg på beina før de måtte tilbake skatter og avgifter. Nå som vi beveger oss inn i en normal økonomisk situasjon, bør vi fase ut støtteordningene.

5 Bør reglene for bedrifter som har behov for å leie inn fra bemanningsbyråer eller ansette medarbeidere midlertidig bli strengere?
Nei. Bemanningsbransjen spiller en viktig rolle og er første møte med arbeidslivet for mange. Dessuten gjør de en viktig jobb for å integrere folk med utenlandsk bakgrunn i norsk arbeidsliv.

6 Bør EØS avtalen beholdes slik den er i dag, reforhandles eller sies opp?
Vi er en eksportregion. EØS-avtalen er grunnleggende for å sikre lokale arbeidsplasser Derfor må vi beholde EØS-avtalen. Det eneste ønskelige alternativet til EØS, er fullt medlemskap i EU. Å spre usikkerhet omkring EØS-avtalen, er å gamble med lokale arbeidsplasser.