Foto:

Knibe Kroglund: Frykter innleie blir regelen

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Cecilie Knibe Kroglund (Ap). Foto:

Vi har spurt stortingskandidater fra Agder om viktige næringspolitiske spørsmål for vår region. Her er svarene fra Cecilie Knibe Kroglund (Ap).

1 Bør utbyggingen av firefelts motorvei gjennom hele Agder fullføres?
Ja

2 Hva er det viktigste politiske tiltaket for at leverandørindustrien på Sørlandet kan bli en sentral aktør i utviklingen av havvindnæringen?
Vi må støtte opp under forskning og utvikling til de felles prosjektene som bransjen jobber med her i Agder.
Underveis må vi nå ha god kontakt med de sentrale aktørene for å fange opp eventuelle tiltak som gjøres for å bane vei for at Agder også skal ta sin plass i denne næringen

3 Tilgang til fornybar energi til konkurransedyktige priser er avgjørende for både ny og eksisterende industri i Agder. Hva må gjøres for å øke tilgangen til fornybar energi i vår region?
Bygge ut eksisterende vannkraftverk der det er mulig. Være med å legge til rette for infrastruktur slik at kraften kommer frem til de bedriftene som trenger det.

4 Kriserammede bedrifter i blant annet reiselivet har fått utsettelser på skatter og avgifter, men må betale 8 % rente når dette nå må innbetales. Bør denne rentesatsen reduseres for å hjelpe bedriftene ut av krisen?

Nei, ikke reduseres

5 Bør reglene for bedrifter som har behov for å leie inn fra bemanningsbyråer eller ansette medarbeidere midlertidig bli strengere?

Vi vil forby innleie som fortrenger faste ansettelser, og styrke den offentlige arbeidsformidlingen. Utviklingen i byggebransjen går i gal retning. Antallet ansatte i byggefirmaer reduseres, og byggeprosjektene fylles opp med leiearbeidere. Mange steder har innleie blitt regelen heller enn unntaket, som i Oslo. En slik utvikling må snus.

6 Bør EØS avtalen beholdes slik den er i dag, reforhandles eller sies opp?

EØS avtalen er utrolig viktig for norske arbeidsplasser og bør beholdes og styrkes.