NHO

Innhold

Lavere etterspørsel i annenhver bedrift

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Regiondirektør Høye Høyesen i NHO Agder.

Andelen bedrifter i Agder som rapporterer om lavere etterspørsel i løpet av siste måned, er nå 10 prosentpoeng høyere enn hva som var tilfellet i midten av august. Det viser tallene fra NHOs siste medlemsundersøkelse.

- Nå melder nesten halvparten (48 %) av bedriftene i vår region om sviktende etterspørsel på grunn av koronapandemien, sammenlignet med måneden før. Noe av variasjonen kan forklares med at reiselivsbedriftene hadde en god sommer og høysesongen er nå over. Men det er samtidig første gang siden april vi ser at disse tallene øker, sier regiondirektør Høye Høyesen i NHO Agder.

Siden mars har NHO gjennomført 11 medlemsundersøkelser for å kartlegge hvordan koronakrisen påvirker bedriftene over hele Norge. Gjennom sommeren pekte de fleste piler riktig vei, i takt med at Norge ble åpnet opp igjen. Men smitteoppblomstringen man har sett i deler av landet, og også i Europa ellers, skaper nå ny usikkerhet for bedrifter som er avhengig av handel og aktivitet.

- Tallene fra måned til måned må tolkes med forsiktighet, men usikkerheten i store deler av næringslivet er fortsatt svært stor. Reiselivsbedriftene og transportsektoren har over tid hatt en svært krevende situasjon, selv om gode sommermåneder har vært veldig viktig for mange i vår region. Nå rapporterer mange om mindre forretningstrafikk enn vanlig, samtidig som kurs- og konferansemarkedet fortsatt er svakt. Sammenlignet med forrige måned ser vi likevel en nedgang i antall bedrifter som planlegger oppsigelser. Antallet bedrifter som frykter konkurs er halvert sammenlignet med april, noe som også er et godt tegn, konstaterer Høyesen.

NHOs budskap er likevel at det fortsatt er viktig å videreføre tiltak som bidrar til at ellers sunne bedrifter kommer seg gjennom krisen.

- Det er varslet at regjeringen vil komme med nye krisetiltak mandag, for å hjelpe næringer som er nedstengt eller indirekte rammet av nedstenging. Det er ingen tvil om at det er mange som fortsatt, og kanskje i økende grad, vil trenge hjelp for å klare seg, sier Høye Høyesen.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: