Må vinne kompetansekampen

Publisert

MÅNEDENS BEDRIFT FEBRUAR: Rune Stiberg-Jamt leder Oxford Research i Kristiansand. De har etablert seg som et ledende forsknings- og utredningsmiljø som leverer til oppdragsgivere over hele landet.

MÅNEDENS BEDRIFT FEBRUAR: Rune Stiberg-Jamt leder Oxford Research i Kristiansand. De har etablert seg som et ledende forsknings- og utredningsmiljø som leverer til oppdragsgivere over hele landet. Foto: Mats Winther Maltby/NHO Agder

Snart 20 år etter etableringen, har Oxford Research blitt ett av Kristiansands viktigste kunnskapsmiljøer. – Det sentrale for oss er at vi fortsatt klarer å rekruttere den riktige kompetansen, sier adm. direktør Rune Stiberg-Jamt.

Oxford Research konkurrerer i et marked der de møter både internasjonale konsulent-giganter og akademiske forskningsinstitutter når de kjemper om oppdragene fra nasjonale aktører som departementer og direktorater.

- Noe av det som gjør at vi skiller oss ut, er at vi har en annen tilnærming enn konsulentselskaper som ofte jobber etter samme mal – samtidig som vi er mer praktiske og oppfattes som mindre teoretiserende enn de klassiske akademiske forskningsmiljøene, sier Rune Stiberg-Jamt.

Over hele landet

I denne nisjen er det altså selskapets 17 medarbeidere i Kristiansand har etablert seg som et leveranse- og konkurransedyktig fagmiljø som løser oppdrag for både offentlige og private oppdragsgivere over hele landet.

- I kampen om kompetansen er det ikke nødvendigvis en fordel å være etablert i Kristiansand og på Sørlandet. Men vi som allerede jobber i Oxford Research vil aller helst bo og arbeide i denne regionen, og det er et viktig bidrag til å holde på og utvikle kompetansemiljøet vårt, sier Rune Stiberg-Jamt.

Ett av oppdragene de nylig har avsluttet var en kompetanseutredning for NHO. Her har Oxford Research kartlagt hvordan etter- og videreutdanning foregår i norske bedrifter. Rapporten dokumenterer blant annet at den viktigste kompetanseutviklingen foregår i bedriftene. Verdien av dette kompetansearbeidet internt i bedriftene er anslått til å være rundt 11 milliarder kroner.  

Kompromisser ikke

Rapporten har gitt NHO viktig kunnskap om kompetansebehovet i medlemsbedriftene og hvilke politiske tiltak som er nødvendige for å stimulere dette ytterligere i fremtiden.

- For oss er det spennende å få oppdrag også fra organisasjoner. De stiller andre krav til oss som oppdragsgiver. Vi må være lyttende til oppdragsgivers behov, men samtidig kan vi ikke kompromisse på det faglige nivået, understreker Rune Stiberg-Jamt.

Etter snart 20 års drift, kan Oxford Research fortsatt glede seg over at de ennå ikke har hatt ett eneste år med negativt driftsresultat. – Men som i all annen business, så opplever også vi at det er svingninger i etterspørsel og marked. Likevel er det først og fremst vår evne til å tiltrekke oss riktig kompetanse som er det aller viktigste for oss. Vi har ikke samme målsetting som før om å vokse på topplinjen og økt internasjonalt samarbeid. Nå er det viktigere for oss å utvikle en sterkere regional profil, hvor vi også kan utnytte innsikten fra nasjonale oppdrag, til nytte for virksomheter i regionen. Bakgrunnen er at vi vil flere skal vite om oss og flere skal ha lyst til å jobbe hos oss, sier direktøren som opplever at konkurransen om arbeidskraften blir stadig tøffere.

Private bedrifters rammevilkår

- Vi ser en stor vekst i offentlig sektor i regionen, og på noen områder er også offentlig sektor lønnsledende. Slik bør det ikke være.  Vi må passe på at det private næringslivet har rammevilkår som gjør at de kan vokse og utvikle seg. Det store flertallet av bedriftene er små og mellomstore også i Agder, og disse bedriftene har ikke mulighet til å overby hverandre på lønn og arbeidsvilkår. Dessuten får vi ikke økt kompetansen bare ved at lønnsnivået øker. Vi trenger først og fremst å tiltrekke oss flere flinke folk til regionen, understreker Stiberg-Jamt som minner om at segmentet "forretningsmessig tjenesteyting" er forholdsvis mye mindre i Agder enn i de største byregionene.

Seniorsatsing

Ett av tiltakene Oxford Research har iverksatt for å få tak i mer av den kompetansen de har behov for, er et eget seniorprosjekt. Her har de målrettet rekruttert "ufrivillige pensjonister" som fortsatt ønsker å bidra i arbeidslivet. Tiltaket har vekket interesse hos flere enn det selskapet har kapasitet til å ta mot.

- Erfaringene er enda bedre enn vi håpet. Vi ser at seniorkompetansen tilfører oss nye, verdifulle perspektiver. Samtidig er dette fleksible arbeidstakere som kan gjøre en innsats når de har kapasitet og vi har behov, parallelt med at de er pensjonister. Vi får en økende andel pensjonister i fremtiden, og vi må som samfunn bli mye flinkere til å benytte denne arbeidskraftreserven, mener Rune Stiberg-Jamt.