Foto:

Kjøkkenprodusent med suksessoppskrift

Nyhet, NHO Agder

Publisert

Månedens bedrift august

Jan Frode Tobiassen er fjerde generasjon i ledelsen for Strai Kjøkken. Bedriften har gjort store investeringer i automatisering, samtidig som de har bygd kompetanse og investerer i utvikling av egne medarbeidere. Foto:

Det startet som en liten trevarefabrikk i 1929. I dag er Strai Kjøkken den største helnorske kjøkkenprodusenten. Suksessoppskriften er kontinuerlig innovasjon, omstilling, kompetanseutvikling og høy kvalitet i alle ledd.

Jan Frode Tobiassen er fjerde generasjon i sjefsstolen på Strai. Det var hans oldefar Erling Tobiassen som grunnla virksomheten da han i 1929 kom tilbake til Norge etter 20 år i USA. Med seg hadde han en "amerikakoffert" med snekkerutstyr og en gründer-idé som altså har vist seg levedyktig i snart 90 år.

All produksjon i Norge

Mens konkurrenter har gitt opp eller flagget ut deler av produksjonen, har Strai Kjøkken i alle år vært veldig opptatt av å beholde all produksjon i Norge.

– Det er en del av samfunnsansvaret, slik vi ser det, sier Jan Frode Tobiassen. – Vi har trofaste medarbeidere og lever tett på alle ansatte. Derfor har det vært viktig for oss å videreutvikle bedriften kontinuerlig, slik at vi fortsatt kan være en solid arbeidsgiver. I perioder vil noen kanskje si at familien har satt bedriften foran oss selv, men det er også den største fordelen med å være en familiebedrift. Vi tenker langsiktig der andre kanskje er mer opptatt av kortsiktig gevinst, mener han.

Kultur i veggene

Bedriftskulturen sitter i veggene i produksjonslokalene rett nord for Kristiansand. Det var her bedriften ble grunnlagt, og det er her bedriften har vokst. I dag sysselsetter Strai Kjøkken rundt 80 årsverk – hvorav 48 jobber i produksjonen på Strai. Bedriften har i tillegg 12 egeneide butikker som selger produktene, pluss til 10 andre forhandlere som har Strai som en av flere leverandører.

– Når vi inkluderer de butikkansatte, er vi rundt 140 medarbeidere alt i alt, sier Jan Frode Tobiassen.

Til sammen produserer Strai 3300 kjøkkener i året og de nærmer seg 300 millioner kroner i årsomsetning. Strai-produktene er anerkjent i markedet og har tatt en tydelig posisjon som kvalitetsleverandør.

– Vi vil at våre kjøkken skal vare i mange år. Samtidig erfarer vi at det å produsere kvalitet også bidrar til at vi tiltrekker oss attraktiv kompetanse utenfra. Vi opplever at det er stor interesse for å jobbe her hos oss, sier den daglige lederen som innrømmer at rekruttering har blitt enklere etter de omfattende nedbemanningene i oljeservicebedriftene.

– Nå kan vi rekruttere flinke ingeniører. Tidligere var det vanskelig for oss å matche oljebransjen når det gjelder lønnsnivå. Nå opplever vi imidlertid at folk som har vært i oljeservicebransjen søker til oss, sier Tobiassen.

Kompetanse og effektivitet

Medarbeidere med høy kompetanse har alltid vært et konkurransefortrinn for Strai Kjøkken. Samtidig har de en lang tradisjon for å arbeide med effektivisering og automatisering av produksjonen. De har aldri vært engstelige for å ta i bruk ny teknologi, men de har samtidig investert i kompetanseutvikling blant ansatte – slik at nye maskiner ikke har ført til oppsigelser eller nedbemanning.

– Vi har lykkes med å øke produktiviteten, parallelt med at vi har sørget for å gi medarbeidere ny kompetanse som gjør at vi kan ta ut mest mulig av produksjonsforbedringene, sier Jan Frode Tobiassen som er synlig stolt over hvor strømlinjeformet produksjonen nå har blitt. I produksjonslokalene på Strai står robotene bokstavlig talt på løpende bånd – og ulike rutineoppgaver er automatisert og effektivisert. Resultatet er at man kan skreddersy produkter for den enkelte kunde, samtidig som man har en rasjonell og industrielt effektiv produksjon.

Lean-kultur skal styrkes

- Vi har lykkes med å fange opp trender og utviklingstrekk tidlig. Det er nødvendig for å lykkes i markedet. Også i årene fremover skal vi vokse, men aldri på bekostning av kvalitet og leveringsdyktighet. Derfor er det viktigste for oss i tiden fremover å styrke Lean-kulturen i bedriften. Vi ønsker at Lean-prinsippene skal bli en etablert del av alt vi driver med på alle områder i virksomheten, sier Jan Frode Tobiassen som også er opptatt av effektivitet når det gjelder markedsføring og salg.

- Vi er en relativt liten aktør og må derfor jobbe målrettet og spesifikt for å nå målgruppen vår i de rette kanalene. Vi har nylig lansert ny nettside og ny katalog hvor vi har fokus på å inspirere og vise flotte kjøkken, bad og garderober. I tillegg har vi vårt eget inspirasjonsmagasin Fryd, her viser fornøyde kunder frem kjøkkenene sine. Vi er aktive på sosiale medier og er heldige som har mange følgere som gjerne deler bilder av sine flotte Strai-produkter på Instagram. I tillegg markedsfører vi oss både på radio, DM i postkassen og webannonser. Vi merker at våre kunder verdsetter det at vi har produksjonen i Norge, og at vi har kvalitetsprodukter som varer lenge, sier Jan Frode Tobiassen.