Derfor tror Kitron på fortsatt vekst

Publisert

#205

MÅNEDENS BEDRIFT JANUAR: Kitron har vist vei når det gjelder å styrke konkurransekraften i norsk industri gjennom blant annet digitalisering og robotisering, samtidig som bedriften målrettet har bygd ny kompetanse. – Vi mener fremtiden ser svært lovende ut, sier Hans Petter Thomassen.

Elektronikkbedriften Kitron har bygd et grunnlag for vekst gjennom en krevende omstillingsperiode. Nå ser fremtiden lys ut for de 330 ansatte som for fem år siden flyttet til Kilsund.

- I en tid der det er ekstra tøft for mange andre, så er det hyggelig om vi kan være med på å bidra til vekst og fremtidsoptimisme, sier administrerende direktør Hans Petter Thomassen i Kitron.

Konsernet, som ble børsnotert i 1997, har i dag virksomhet i Norge, Sverige, Tyskland, Polen, Litauen, Kina og USA. Rundt 350 av de 1700 ansatte i konsernet jobber på fabrikken i Kilsund. Det var her virksomheten hadde sitt opprinnelige utspring på 1960-tallet, og selv om hovedkontoret nå er på Billingstad – så er det fortsatt slik at en veldig viktig del av verdiskapingen i konsernet skjer i Arendal.

Kitron er leverandør av avanserte elektronikkløsninger til bransjer som forsvar, energi og telekom, industri, medisinsk utstyr, samt offshore og maritim sektor. Hans Petter Thomassen mener fremtidsutsiktene er lyse.

– Vi forventer betydelig vekst i nye markeder der vi kan ta en posisjon. Elektrifiseringen av samfunnet er en stor mulighet for oss som leverer komplekse styringssystemer. Når stadig mer skal driftes av batterier, så trengs det også løsninger som får batteriene og teknologien til å fungere i krevende miljøer. Og det er akkurat det vi kan best, sier Hans Petter Thomassen.

Har skapt ny vekst

For få år siden virket fremtiden mer krevende. Bedriften måtte blant annet gjennomføre en betydelig nedbemanning. Men nå har pilene snudd, og antallet medarbeidere er igjen på vei oppover.

- I 2013 hadde vi rundt 900 millioner kroner i omsetning fra virksomheten i Arendal, men 500 ansatte. Omsetningen i 2020 er høyere enn 2013, men vi er nå 330 medarbeidere. Det betyr at vi har fått til en betydelig  omstilling av driften og føler oss veldig godt rustet for fremtiden, sier Hans Petter Thomassen som har ansvaret for Kitrons virksomhet i Arendal, i tillegg til at han også holder tak i utviklingen av konsernets etablering i USA.

Felles mål

Den omstillingen bedriften har gjennomgått de siste årene har stilt store krav til både ledelse og medarbeidere. I denne sammenhengen har det også vært en grunnleggende endring av kompetansen som Kitron er avhengig av. Parallelt med nedbemanningsprosesser har det vært nødvendig å sikre bedriften ny og fremtidsrettet kompetanse.

– Å gjennomføre en slik prosess er noe av det mest krevende man kan gjøre i arbeidslivet. Men vi har fått det til fordi vi har klart å samle oss om felles målsettinger og en felles forståelse av hvilke endringer som er viktige og nødvendige for å bygge et solid fundament for fremtiden, sier Hans Petter Thomassen.

Kompetente medarbeidere

Mye av Kitrons produksjonsvirksomhet foregår nå i land med lavere kostnader enn det man har i Norge. For å lykkes med å bevare og utvikle også norsk produksjon, har det vært nødvendig å gjøre klare strategiske valg.

- Vi må konsentrere oss om produksjon som er lønnsom å drive med i Norge. Det betyr blant annet at produksjonen må ha en viss kompleksitet. Norsk industri er ikke konkurransedyktig på områder hvor det ikke kreves høy kompetanse blant medarbeiderne, sier Thomassen.

- I tillegg må vi utnytte de fortrinnene vi har i norsk arbeidsliv. Det handler blant annet om at vi har mer selvstendige medarbeidere som tar flere avgjørelser. Det gjør at vi kan bruke mindre ressurser på ledelse i Norge enn det vi må gjøre i andre land. I sum gjøre det oss mer effektive og konkurransedyktige i de markedene vi jobber mot, legger han til og roser samtidig samarbeidet med fagforeningene. – Vi har et meget godt forhold til de tillitsvalgte, og det har vært viktig gjennom omstillingsprosessen, slår han fast.

Bevisst rekruttering

Høy kompetanse og svært kvalifiserte fagfolk er en nøkkelfaktor for å videreutvikle norsk industri. Derfor jobber også Kitron målrettet for å tiltrekke seg den kompetansen de trenger. Det har de lyktes med. – Vi fikk blant annet hjelp av at oljeindustrien måtte nedbemanne og omstille etter oljeprisfallet i 2014. Det var vanskelig for oss å konkurrere med dem, spesielt når det gjaldt lønnsnivå. Samtidig er vi veldig aktive for å tiltrekke oss riktig kompetanse. De siste årene har vi blant annet hatt 5-10 studenter som har skrevet bachelor- eller masteroppgaver med utgangspunkt i problemstillinger vi er opptatt av. Vi har vært veldig opptatt av å være synlige og koblet mot studentmiljøene på UiA, forteller Hans Petter Thomassen.

Bedriften er også opptatt av å tiltrekke seg talenter og fagfolk som ønsker å bli værende i virksomheten over tid. - Vi har vært opptatt av å finne de beste som ønsker å bli værende hos oss. Vi trenger medarbeidere som har den teoretiske kompetansen som er nødvendig, samtidig vi trenger medarbeidere som jobber her over tid og skaffer seg innsyn og forståelse for det vi jobber med av produkter, applikasjoner og kunder, sier Hans Petter Thomassen.

Norske fortrinn

Kitron-sjefen tror samtidig at pandemien kan bety endrede forutsetninger for norsk og europeisk industri på sikt. – Vi opplever at kundene er mer opptatt av nærhet og mindre uforutsigbarhet. Derfor tror jeg det kommer til å være et konkurransefortrinn for oss å produsere høyteknologi i Norge og Europa, sammenlignet med for eksempel Asia. Vi er svært konkurransedyktige når det gjelder avanserte produkter, og vi i Kitron kommer nok aldri til å produsere den billigere forbrukerelektronikken, konstaterer Hans Petter Thomassen.