Foto:

Østensen: Har en plan for mer fornybar energi

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Kai Steffen Østensen (Ap). Foto:

Vi har spurt stortingskandidater fra Agder om viktige næringspolitiske spørsmål for vår region. Her er svarene fra Kai Steffen Østensen (Ap).

1 Bør utbyggingen av firefelts motorvei gjennom hele Agder fullføres?
Ja, det bør den.

2 Hva er det viktigste politiske tiltaket for at leverandørindustrien på Sørlandet kan bli en sentral aktør i utviklingen av havvindnæringen?

Leverandørindustrien som leverer produkter og tjenester til olje- og gassektoren, har de siste årene opplevd store utfordringer som følge av lave oljepriser og hard konkurranse om kontrakter. Ansatte i disse bedriftene sitter på verdensledende kompetanse. Norge har ikke råd til at denne kompetansen forsvinner. Leverandørindustrien skal sikres tilgang på nye prosjekter hvor kompetansen brukes til å skape nye næringsmuligheter. Arbeiderpartiet vil blant annet øke støtten til skalering og kommersialisering av teknologi utviklet med utgangspunkt i kompetansen fra leverandørindustrien.
3 Tilgang til fornybar energi til konkurransedyktige priser er avgjørende for både ny og eksisterende industri i Agder. Hva må gjøres for å øke tilgangen til fornybar energi i vår region?

Dagens kraftoverskudd vil ikke vare lenge når vi både skal bruke kraft til en rekke nye næringer, samtidig som vi skal elektrifisere enda mer av det vi allerede gjør. Energieffektivisering er viktig, men ikke tilstrekkelig. Vi må øke kraftproduksjonen slik at den kommer både industrien og samfunnet til gode, og sørge for at infrastruktur og konsesjonsprosesser ikke er flaskehalser for grønn industriutvikling.

Arbeiderpartiet har lagt frem en plan for hvordan vi skal forsyne Agder fornybar energi. Vi vil legge til rette for bedret vedlikehold og oppgradering av vannkraft, satse på flytende og bunnfast havvind, ha en helhetlig nettutbygging og fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier.

4 Kriserammede bedrifter iblant annet reiselivet har fått utsettelser på skatter og avgifter, men må betale 8 % rente når dette nå må innbetales. Bør denne rentesatsen reduseres for å hjelpe bedriftene ut av krisen?

Nei, den bør ikke reduseres.

5 Bør reglene for bedrifter som har behov for å leie inn fra bemanningsbyråer eller ansette medarbeidere midlertidig bli strengere?

Arbeiderpartiet vil forby innleie som fortrenger faste ansettelser, og styrke den offentlige arbeidsformidlingen. Utviklingen i byggebransjen går i gal retning. Antallet ansatte i byggefirmaer reduseres, og byggeprosjektene fylles opp med leiearbeidere. Mange steder har innleie blitt regelen heller enn unntaket. Organisasjonsgraden er faretruende lav, i bygg- og anleggsbransjen i Oslo anslås den å være nær ti prosent.

Bemanningsselskapene er nå den største arbeidsgiveren på mange byggeplasser. Slik innleie fortrenger fast ansatte, gir usikre arbeidsforhold, og fortrenger opplæringsbedrifter som driver fagopplæring og tar samfunnsansvar.

6 Bør EØS avtalen beholdes slik den er i dag, reforhandles eller sies opp?

Ja, vi mener EØS-avtalen er en viktig avtale for norsk eksport og norske arbeidsplasser.