Sammen om nytt utdanningstilbud i Lister

Publisert

Næringsliv og skole står sammen om nytt utdanningstilbud i Lister.

I bildet fra venstre: Eivind Bøckman, Flekkefjord vgs, Per Runar Salvesen, Flekkefjord vgs, Christine Røynestad, Eramet Kvinesdal, Svein Jåtun, Nelfo Sørlandet, Arild Furesund, Alcoa, Astrid Bakken Hansen, Egenes Brannteknikk, Turid Litlehei Fosse, Parat Halvorsen, Kjetil Mogård Bergem, Eramet Kvinesdal, Jarl Magne Strømland, Flekkefjord elektro, Roar Bøckman, Aeron, Svenn Vidar Log, Flekkefjord vgs, Trond Tjorteland, Flekkefjord vgs, Knut Bruhjell, Aeron, Nina Bringsjord, Flekkefjord vgs, Roar Hole, Alcoa, Thor Eivind Fosse, AMV, Kim Dåsvatn, Elfo Sør, Erik Tønnessen Tjørve, Tratec Teknikken, Morten Jensen,Flekkefjord elektro og Kevin Syvertsen, Lister opplæringskontor. Kristoffer Gjøtterud i Nordan var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: NHO Agder

For å møte den økende etterspørselen etter fagarbeidere i Lister-regionen, har næringslivet i samarbeid med NHO og Flekkefjord videregående skole tatt et viktig skritt fremover. Et nytt utdanningstilbud i automasjon blir opprettet for å styrke regionens tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

Torsdag 1. februar samlet NHO ledende aktører fra næringslivet og ansatte ved Flekkefjord videregående skole for å diskutere det nye skoletilbudet vg2 automasjon. Møtet fokuserte på behovet for læreplasser og hvordan bedriftene kan bidra gjennom elevutplasseringer, bedriftsbesøk og gjesteforelesninger. Dette initiativet understreker industrien og skolens felles forpliktelse til å utdanne fremtidens fagarbeidere.

Det ble også lagt vekt på betydningen av kvalitetsutstyr i opplæringen, med en avtale om å holde en løpende dialog for å sikre at elevene får tilgang til mest mulig relevant utstyr.

Viktigheten av nok søkere

For at utdanningstilbudet skal bli en realitet, er det avgjørende å sikre et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Med oppstart planlagt høsten 2024, siktes det mot å fylle syv elevplasser. Flekkefjord videregående skole rapporterer om en god interesse for det nye tilbudet, men oppfordrer flere potensielle søkere til å melde sin interesse innen søknadsfristens utløp til videregående utdanning 1. mars.

Bedriftene fremhevet også nødvendigheten av et forbedret skolebusstilbud for å styrke søkermassen til regionens utdanningstilbud. En effektiv og pålitelig transportløsning vil være avgjørende for å tiltrekke studenter til både Flekkefjord videregående skole og Eilert Sundt videregående skole i Farsund.

Med dagens nærmeste utdanningstilbud i vg2 automasjon lokalisert i Mandal, representerer det nye utdanningstilbudet i Flekkefjord en viktig utvidelse av tilgjengelige utdanningsveier for Lister-regionens ungdom.

Bedriftene som deltok i møtet var: 

 • Aeron: Knut Bruhjell og Roar Bøckman
 • Alcoa: Arild Furesund og Roar Hole
 • AMV: Thor-Eivind Fosse
 • Egenes Brannteknikk: Astrid Bakken Hansen
 • Eramet Kvinesdal: Kjetil Mogård Bergem og Christine Røynestad
 • Elfo Sør: Kim Dåsvatn
 • Flekkefjord Elektro: Jarl Magne Strømland og Morten Jensen
 • Lister opplæringskontor: Kevin Syvertsen
 • Nelfo Sørlandet: Svein Jåtun
 • Nordan: Kristoffer Gjøtterud
 • Parat Halvorsen: Turid Litlehei Fosse 
 • Tratec Teknikken:  Erik Tønnessen Tjørve

Om automatiker-faget

Automatiseringsfaget representerer en vital komponent i moderne industri, hvor automatiserte løsninger bidrar til økt effektivitet, nøyaktighet og sikkerhet i produksjonsprosesser. Som en lovregulert profesjon krever yrket som automatiker et fagbrev. Automatiseringsfagets allsidighet gjør det mulig for fagarbeidere å arbeide i et bredt spekter av industrielle miljøer, fra tradisjonell industri og gjenvinning til helsesektoren og kommunale anlegg. Kilde: utdanning.no

Har du spørsmål eller kommentarer om det videregående skoletilbudet i Agder? Ta kontakt med seniorrådgiver Anne Klepsland Simonsen, anne.klepsland.simonsen@nho.no og telefon 452 81 996.