NHO

Innhold

Ser fortsatt fremover – etter 400 år!

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Adm. direktør Ole Mykland ved Hydro Vigelands Brug leder en bedrift som har en 400 år lang historie bak seg. I dag går all produksjon til eksport og selskapet opplever økende etterspørsel etter sine produkter.

Sannsynligvis er de den industribedriften i Norge som kan vise til lengst sammenhengende virksomhet. Men Hydro Vigelands Brug er mest opptatt av fremtiden.

Nå i januar markerte Hydro Vigelands Brug at det er nøyaktig 400 år siden det ble etablert industriell produksjon på stedet. Industrihistorien startet da presten fra Tveit kjøpte fallrettigheter på Vigeland-gården slik at han kunne utnytte strømmen i Otra til å bygge sag.

Det endte med sju oppgangssager i fossen. Senere ble det jernverk på stedet og fra 1908 har det vært produsert aluminium på anlegget.

Særlig høy renhetsgrad

- Etter 2. verdenskrig gikk etterspørselen etter aluminium ned. Det hadde sannsynligvis sammenheng med at krigsindustrien av naturlige grunner fikk mindre å gjøre. For å tilpasse seg endringene i markedet, så gikk man over til å produsere aluminium med særlig høy renhetsgrad i Vennesla, forteller adm. direktør Ole Harald Mykland.

Han har vært sjef på Hydro Vigelands Brug i ett års-tid, men er stolt av både historien og produktene som verket leverer.

- De siste årene har vi sett en økende etterspørsel etter våre produkter, blant annet fordi aluminiumet vi produserer brukes i ulike LED- og LCD-skjermer. Ikke minst alle skjermene som de siste årene har kommet i de fleste biler, er produkter hvor det er benyttet aluminium fra oss. Du vil også finne aluminium fra Vennesla i de fleste smarttelefoner. Sannsynligvis bruker både Apple og Samsung materiale fra oss i sin produksjon, sier Ole Harald Mykland.

Formidabel verdiskaping

I dag er Hydro Vigelands Brug Norges eldste aluminiumverk i drift, men de skiller seg altså fra de øvrige aluminiumsprodusentene i Hydro-konsernet gjennom å produsere et særlig rent aluminium som har helt spesielle egenskaper. Særlig elektronikkindustrien etterspør aluminium med den kvalitet og renhet som Vennesla-bedriften kan levere.

"Vanlig" aluminium har en renhetsgrad på 99,5 prosent. Hydro Vigelands Brug leverer en renhetsgrad på 99,999 prosent. Men verdiskapingen som ligger bak disse små desimalene er formidabel.

- Våre produkter har flere ganger høyere verdi enn ordinær aluminium som produseres andre steder. Innenfor vår nisje regner vi med at vi har rundt 80 prosent av verdensmarkedet, og vår erfaring er at dette er et marked som er mindre prisfølsomt enn annen aluminiumsproduksjon. All vår produksjon går til eksport, og vi mener fremtidsutsiktene er svært lovende i vårt marked, sier Ole Harald Mykland.

Kompetansen viktig

Hydro Vigelands Brug har i dag 35 medarbeidere og omsetter for rundt 80 millioner kroner i året. I Hydro-sammenheng er de en liten bedrift, men de føler seg absolutt verdsatt og satset på av konsernet.

- Vi har svært høyt kompetansenivå blant våre medarbeidere. Vi har en veldig fin blanding av både svært erfarne ansatte og ny kompetanse som tilfører oss verdifull kunnskap. Det er også verdifullt for oss at vi er en del av Eyde-nettverket. Vi har et fagmiljø av prosessindustri i regionen, og det er verdifullt å lære av hverandre, samtidig som vi også har hatt gleden av å rekruttere flinke medarbeidere med erfaring fra andre prosessindustribedrifter, påpeker Mykland.

Vannkraften og fornybar energi har vært avgjørende for de 400 årene med industrihistorie som fortsatt lever i beste velgående ved bedriften. Fortsatt er tilgangen til energi til konkurransedyktige vilkår en avgjørende rammebetingelse, men kraftproduksjonen som fortsatt foregår vegg i vegg med verket er nå tre ganger større enn det Hydro Vigelands Brug selv trenger og det er nå skilt ut som eget selskap.

Satser på lærlinger

Med den unike kompetansen ved bedriften og produksjonsutstyr som er skreddersydd for formålet, så er Ole Harald Mykland veldig positiv til fremtidsutsiktene.

- Vi er også glade for at vi har fått flinke lærlinger de siste årene. Vi har et godt samarbeid med Vennesla videregående skole og føler oss trygge på at vi også skal sikre rekrutteringen i årene fremover, fastslår Mykland.