Sikter mot nye høyder

Publisert

Ann-Torill Briksdal med diplom på Hovdestøylen.

MÅNEDENS BEDRIFT I MARS: Konsernsjef Ann-Torill Briksdal i Hovden Alpin Resort har over 200 medarbeidere på lønningslisten nå i høysesongen. Målet hennes er å gjøre Hovden til et enda mer attraktivt reisemål – året rundt. Foto: NHO Agder

Tross usikre økonomiske tider, høyt rentenivå og dyrtid, forbereder Hovden Alpin Resort en historisk satsing. – Vårt mål er å utvikle en etablert helårsdestinasjon, sier konsernsjef Ann-Torill Briksdal.

Hovden Alpin Resort er på svært mange måter drivkraften i reiselivsnæringen på Hovden. Konsernet driver Hovden Alpinsenter, Hovden Alpin Servering, Hovden Alpin Overnatting, Nos sport og Mote og Hovden Aktiv - og konsernet investerer fortløpende for å øke attraktiviteten og utvikle destinasjonen Hovden.  

I tillegg til resortene Vestheisen Familiepark og Vestbakken hyttefelt hvor byggingen av 150 hytter og leiligheter rundt et fellesbygg med resepsjon, kafe, velvære og treningsrom er godt i gang, lanserte konsernet planene om å bygge ut et nytt hyttefelt midt i alpinbakken. De 300 fritidseiendommene som skal selges, er knyttet opp mot konseptet Hovden Alpin Lodgen, som skal utvides med resepsjon, velvære, en ny restaurant og 200 senger for utleie. Planen er at dette skal driftes som ett hotell. Investeringen i selve hotellbiten er beregnet å kunne komme opp i 150 millioner kroner.

Rett før påske kom enda en plan på bordet der Hovden Alpin Resort ønsker å bygge 100 nye leiligheter i området rundt Hovdestøylen hotell som selskapet eier sammen med Andersen Holding.

Konseptet for de nye leilighetene er at kjøperne kan dele på fritidsboligen. Det betyr at to familier – eller for den saks skyld to firmaer – eier leiligheten sammen, mens de har bruksrett for eksempel annenhver uke. Det vil gjøre det mer attraktivt økonomisk for dem som ønsker å investere i en fritidsbolig som de selv eier, samtidig som det også vil føre til mer bruk av hver hytte gjennom hele året.

Skitilbudet økes også. Før sesongen 2025 kommer det et helt nytt skiområde med t-trekk og tre nye bakker i vest. Dette anlegget binder de to sidene Nos og Breive sammen og vil spre folk mer rundt i anlegget.

Vil utvikle hele Hovden

Disse initiativene føyer seg inn i rekken av satsinger som Hovden Alpin Resort har vært en drivkraft for gjennom de siste årene. Konsernet er opptatt av å utvikle hele destinasjonen Hovden. Derfor er det viktig for dem at det finnes et komplett servicetilbud til gjestene, ikke bare når det gjelder skianlegg og overnattingsmuligheter, men også andre servicetilbud knyttet til servering, handel og opplevelser.

Ann-Torill Briksdal har stått i spissen for mye av denne utviklingen de siste fem årene.

- Jeg skulle i utgangspunktet jobbe med salg og markedsføring, samt organisasjonsutvikling. Men etter hvert påtok jeg meg stadig større ansvar og har derfor hatt rollen som konsernsjef og daglig leder for hele virksomheten, forteller hun.

Pandemi og strømpriser

Og det har vært begivenhetsrike år – på godt og vondt. Det første store løftet var totalrenoveringen av Hovdestøylen. Hotellet fremstår nå toppmoderne – og de tilbyr mat og vin i særklasse som kompletterer opplevelsen. Men samtidig med dette prosjektet, måtte hun som fersk leder i konsernet også håndtere pandemien som jo rammet reiselivsnæringen spesielt hardt.

- Jeg fungerer ganske godt under kriser, sier konsernsjefen – og hun koster på seg et lite smil nå som hun kan konstatere at virksomheten kom seg helskinnet gjennom utfordringene. – Det tok både energi og krefter, og underveis fikk vi jo også mange tilbakeslag da vi trodde at det verste var over. Det er krevende når man satser i nedgangstider, fordi man må jobbe med både gass og brems samtidig. Nå ser vi at det vi har fått til på Hovdestøylen, har vært veldig viktig for Hovden som helhet. Det var også ambisjonen vår, sier Ann-Torill Briksdal som fikk en ny krise i fanget nesten umiddelbart etter at pandemien var et avsluttet kapittel.

Da brøt det ut krig i Ukraina – med påfølgende strømpris-sjokk. Det var veldig krevende for et selskap som blant annet er avhengig av å kunne holde snøproduksjonen i gang, også i mildvær.

Det var et kostnadssjokk som måtte håndteres, noe som blant annet var mulig gjennom god hjelp fra Bykle kommune.

- I ettertid er vi aller mest fornøyde med at vi tross alt klarte å holde åpent, og vi har kunnet tilby et produkt som både lokalbefolkningen og hyttegjester har satt stor pris på, konstaterer Briksdal.

Flere heltidsansatte

Tross mange tøffe tak, har konsernet vokst de siste årene. Antallet heltidsansatte har økt betydelig. – Vi er vel rundt 75 helårsansatte nå, og det har vært et viktig mål for oss å få flere som jobber her hele året. Da har vi større muligheter til å rekruttere flinke folk som bidrar til å skape gode opplevelser og kvalitet, sier Ann-Torill Briksdal.

Ambisjonen hennes er at enda flere av jobbene i konsernet skal være helårsstillinger i fremtiden. Gjennom de store investeringene som Hovden Alpin Resort nå planlegger, vil det også skapes mange nye, faste jobber som forhåpentlig fører til at flere etablerer seg i kommunen.

Samtidig er reiselivsbedrifter avhengig av å kunne rekruttere sesongarbeidere – og ettersom både vinterferien og påskeferien er høysesong på fjellet, har konsernet hele 230 medarbeidere på lønningslisten i mars.

Vil ha mer samarbeid

Hele reiselivsnæringen på Hovden er avhengige av at Hovden Alpin Resort – som den definitivt største aktøren – lykkes med sine satsinger og driver frem utviklingen. Men konsernsjefen er også veldig bevisst på at de er like avhengige av at resten av reiselivsbedriftene på Hovden gjør det bra.

- Vi er avhengige av at også naboen serverer god mat og tilbyr gode opplevelser. Hovden er en liten destinasjon, og vi har et stort ansvar i kraft av at vi er den største aktøren. Derfor er vi veldig bevisste på at vi også må være rause med andre aktører på Hovden. Vi vil gjerne samarbeide med alle som bidrar til å gjøre Hovden til en attraktiv destinasjon, understreker hun.

- Det langsiktige målet er å utvikle en helårsdestinasjon som er attraktiv også i den grønne sesongen. Vi har høy trafikk i juli og i vintersesongen, men vi må gi gjestene våre flere grunner til å bli værende over tid. Vi må tilby aktiviteter og attraksjoner som trekker folk gjennom hele året og gjøre Hovden til mer enn et stopp på veien, sier konsernsjef Ann-Torill Briksdal i Hovden Alpin Resort.