NHO

Innhold

Stadig flere tar kompetansepåfyll

Nyhet, NHO Agder

Publisert

Lærling

Studiet "Veiledning av lærlinger for veiledere/ instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift" ved Fagskolen i Agder er et av mange etter- og videreutdanningstilbud i Agder høsten 2021.

Læringskompetanse blir en viktig nøkkelfaktor for ansatte i fremtidens arbeidsliv og stadig flere velger å ta kompetansepåfyll på regionens fagskoler og universitet.

I NHOs Kompetansebarometer 2020 meldte 6 av 10 av NHOs bedrifter at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov. Bedriftene melder at det er mest aktuelt for dem å dekke kompetansebehovet gjennom å heve kompetansen til dagens ansatte. 

Regjeringens kompetansereform har vært svært positiv for utviklingen av flere fleksible og modulbaserte utdanningstilbud. Samtidig vet vi at det kan være vanskelig for bedrifter å få oversikt i jungelen av etter- og videreutdanningstilbud. Derfor har vi laget en oversikt over ledige studieplasser høsten 2021 for fagarbeidere og andre ansatte med lengre utdanning enn videregående skole. 

Oversikt over ledige studieplasser hos utdanningstilbydere i Agder 
AOF-fagskolen

AOF Fagskolens utdanningstilbud bidrar til å sikre og trygge forhold for mennesker, miljø og materielle verdier i arbeidslivet.  Hver utdanning settes opp med forbehold om finansiering fra Agder Fylkeskommune. Dersom det gis tilskudd, vil hver studieplass finansieres med ca. kr. 86.000,- for 2 år på deltid. Den eneste utgiften studentene har er semesteravgift på kr. 200,- per semester + utgifter til litteratur. Undervisningen er tilrettelagt på kveldstid med 5 kvelder per måned med fast dag, og med fast tidspunkt slik at det lar seg godt gjøre å kombinere med jobb.

Aktuelle deltidsstudium: 

Ellers kan AOF Fagskolen tilby studier inne helse og oppvekst. Eksempel på studier innenfor disse områdene er Barn med særskilte behov, Arbeid med de yngste barna, Arbeid med ungdom, Psykisk helsearbeid, Ernæring i pleie- og omsorgstjenester og Arbeid med språk, flerskråklighet og flerkulturell kompetanse for å nevne noen. 

Kontaktinformasjon: www.aof.no/agder eller direkte til kompetanserådgiver Line Merethe Hansen, line.hansen@aof-fagskolen.no, telefon 957 51 075. 

 

Fagskolen i Agder

Fagskolen i Agder tilbyr utdanninger innen et bredt spekter for privat- og offentlige ansatte i hele Agder. Utdanningstilbudet varierer fra nettbaserte studier, der du kan studere hvor du er mens du er i full jobb, til del- og heltidsstudier innen helse- og oppvekstfag, tekniske- og maritime fag. Fagskolen i Agder flytter høsten 2022 til Grimstad. Alle studier ved Fagskolen i Agder er gratis. 

Fagskolen i Agder tilbyr bransjeprogram, som er korte utdanninger på 5 eller 10 studiepoeng utviklet med og spesielt tilrettelagt for industrien på Agder. Oppstart gjennom hele 2021. 

Aktuelle deltidsstudium: 

Ellers tilbyr Fagskolen i Agder fra høsten studier innen Klima energi og miljø, Elektrofag, Byggfag, Maskin og mekatronikk og Prosessteknikk. Disse studiene er alle på 120 studiepoeng og en blanding av stedbasert hel- og deltidsstudier samt nettbaserte studier. Se også våre studietilbud innen Maritime fag.

Kontaktinformasjon: www.fagskoleniagder.no eller direkte til utviklingsleder Per Høyum, Per.Hoyum@fagskoleniagder.no, telefon: 970 92 265. 

 

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet tilbyr et bredt spekter innen fagopplæring, samt enkelte fag som gir studiepoeng. I tillegg er Folkeuniversitetet størst i landet på språkopplæring og er sertifisert med tanke på det europeiske rammeverket for språk (CEFR). 

Aktuelle studietilbud:

Kontaktinformasjon: www.folkeuniversitetet.no eller direkte til bedriftsrådgiver Jorunn Haugen, jorunn.haugen@folkeuniversitetet.no, telefon 900 71 201. 

 

Noroff

Noroff studerer fremtidens innovatører. Som student hos oss får du en utdanning som arbeidslivet virkelig trenger. Du kan velge mellom 21 fremtidsrettede studier innen teknologi og digitale medier. Alle studier er godkjent av Lånekassen. Vi tilbyr også kurs og tilpasset opplæring gjennom Noroff Accelerate. 

Vi tilbyr både nettbasert- og klasseromsundervisning, se vårt studietilbud for mer informasjon.

Kontakinformsjon: noroff.no eller direkte med Sales and Solutions Director Erlend Koppen Skar, Erlend.skar@noroff.no, telefon: 958 45 513. 

 

Universitetet i Agder (UiA)

UiA videre tilbyr kurs og studier på deltid fra alle fagområder ved UiA. Ønsker du å kombinere jobb og utdanning eller er på vei til nye utfordringer finner du et bredt faglig tilbud hos oss. Tilbudene er sortert under fagområdene

  • Ingeniør, teknologi og IT
  • Økonomi, ledelse, administrasjon og juss
  • Samfunnsfag
  • Skole og barnehage
  • Helse-, sosial og idrettsfag

Noen aktuelle kurspakker:

Du velger selv om du vil ta et eller flere kurs.

Oversikt over alle åpne videreutdanningstilbud ved UiA høsten 2021 finner du her.
Vi har løpende opptak til alle tilbud, og årlige søknadsfrister 1. juni og 1. desember.

Kontakinformasjon: www.uia.no/videre. Her finner du kontaktinformasjon under hvert studietilbud. Du kan også ta kontakt med EVU-koordinator Geir Torstveit, geir.torstveit@uia.no, telefon 488 98 409.