- Meningsfullt å kunne hjelpe

Nyhet, NHO Agder

Publisert

MÅNEDENS BEDRIFT I MARS: Raymond Kirknes og Anne Lene Kallstøl ved Thon Hotel Parken føler det er både meningsfullt og givende å være mottakshotell for krigsflyktninger fra Ukraina. 

De nølte ikke et øyeblikk da henvendelsen fra UDI kom: – Selvfølgelig skal vi bidra til at krigsflyktninger fra Ukraina får et godt møte med Norge, svarte hotellsjef Anne Lene Kallstøl og direktør Raymond Kirknes.

Det tok mindre enn et døgn etter at henvendelsen fra UDI kom til alle avtaler og formaliteter var avklart. Thon Hotel Parken har tatt oppdraget med å være mottakshotell for flyktninger. Inntil 100 rom er reservert for formålet inntil videre.

- Vi hadde erfaringer fra pandemiperioden som har vært nyttige for oss nå, forteller Raymond Kirknes. – Da stilte vi opp som karantenehotell. Derfor er det ikke nytt for oss å legge om fra helt ordinær drift. Det gjorde det også lettere for oss å si ja med en gang forespørselen kom fra UDI, sier han.

Å være mottakshotell for krigsflyktninger betyr i utgangspunkt at man sørger for husrom og mat i de første dagene etter at flyktningene har ankommet landet. Når de er registrert og alle formaliteter er unnagjort, er det meningen at flyktningene skal videre til mer faste bopel. Foreløpig er det få mottak som er på plass, så oppholdet for de første flyktningene som har kommet har blitt noen dager lengre enn det som skal være planen. – Men vi har god kapasitet ennå. Foreløpig har vi hatt rundt 20-30 ukrainere samtidig. Og siden kapasiteten har vært god, har det heller ikke hastet så med at de skal komme videre så raskt som mulig, sier Raymond Kirknes.

Ansatte er positive

Han er sjef for både Thon Hotel Parken og Hotel Norge i Kristiansand. De to søsterhotellene utfyller hverandre godt. På Thon Hotel Parken er det hotellsjef Anne Lene Kallstøl som har det praktiske ansvaret, og også hun er glad for at de kan stille opp for flyktningene nå.

- Tilbakemeldingene fra de ansatte er også veldig positive. De synes det er meningsfullt å kunne hjelpe på denne måten. Flere har fortalt at denne innsatsen gjør dem ekstra stolte av å jobbe her, sier Anne Lene Kallstøl. 

For at de ansatte skal enda bedre forberedt på arbeidsoppgavene som venter, skal hotellet også gjennomføre kurs for medarbeiderne. Foreløpig vet ingen hvor mange som kommer – og hvilke utfordringer de som kommer kan ha. – Men vi vet jo at det kan komme mennesker som er traumatiserte etter vonde opplevelser i krigssonen. Da skal vi kunne møte dem på best mulig måte, sier hotellsjefen.

Erfaringene fra Thon Hotel Parken er at det er uproblematisk å drive mottakshotell parallelt med ordinær hotelldrift, selv om over halvparten av romkapasiteten nå er reservert flyktninger fra Ukraina. – Vi har ikke fått negative reaksjoner fra andre gjester. Snarere det motsatte, sier Anne Lene Kallstøl.

Uniformert politi

Det mest synlige tegnet på at hotellet nå også er mottakshotell, er de uniformerte politifolkene i resepsjonsområdet. For å ta vare på sikkerheten for flyktningene, er det bestemt at det skal være uniformert vakthold. I tillegg er det en rekke frivillige organisasjoner som stiller opp. Det gjelder blant andre Sanitetskvinnene som er på plass til faste tider for å hjelpe flyktningene med praktiske ting og bidra til å aktivisere dem. I hovedsak er det kvinner og barn som kommer. Svært mange av dem har allerede familie og venner i Norge – og det er derfor de har kommet akkurat hit.

- Vårt inntrykk er at de fleste kommer med båten fra Danmark, sier Raymond Kirknes.

De første som har ankommet snakker stort sett godt engelsk. – Det er åpenbart ressurssterke folk, fastslår Anne Lene Kallstøl. – Samtidig gjør det jo inntrykk på oss når de sitter her i Kristiansand og forteller at deres liv var akkurat som vårt for fire uker siden. Hele deres verden er totalt forandret over natten.

Takknemlige

Hun understreker også at ukrainerne på hotellet er veldig takknemlige for mottakelsen og hjelpen de får i Norge. – Det virker som om de finner seg godt til rette hos oss. Og så ser vi at de liker norsk mat, særlig norsk fisk. Det går for eksempel veldig mye røkelaks her for tiden, smiler Anne Lene Kallstøl.

Avtalen om å være mottakshotell varer i første omgang til slutten av mai. – Vi har fullbooket hotell allerede i perioder fremover, og vi vil ikke ha tilstrekkelig ledig kapasitet til sommeren. Men da regner vi med at behovet for mottakshotell vil være annerledes enn det er akkurat nå, sier Raymond Kirknes.