Tar tak i bærekraftsatsingen

Publisert

MÅNEDENS BEDRIFT FEBRUAR: Salgssjef Espen Stensøy (til venstre) sammen med Jørn og Jens Tveite som eier familiebedriften Skarpnes sammen med den tredje broren, Jon som ikke var til stede da bildet ble tatt. I dag er Skarpnes Norges ledende leverandør av takstein til eneboliger og andre skråtak.

MÅNEDENS BEDRIFT FEBRUAR: Salgssjef Espen Stensøy (til venstre) sammen med Jørn og Jens Tveite som eier familiebedriften Skarpnes sammen med den tredje broren, Jon som ikke var til stede da bildet ble tatt. I dag er Skarpnes Norges ledende leverandør av takstein til eneboliger og andre skråtak. Foto: NHO Agder

Takprodusenten Skarpnes i Grimstad har blitt en klar markedsleder i Norge, men har likevel ambisiøse fremtidsplaner. – Nå er samfunn og miljø like viktig i vår strategiske planlegging som økonomi, sier Jørn Tveite som er daglig leder for familiebedriften.

I dag er det brødrene Jørn, Jens og Jon Tveite som eier den tradisjonsrike familiebedriften sammen. Alle tre er aktivt involvert i den daglige driften med yngstemann Jørn som daglig leder.

Kjøpte konkursbo

Bedriftshistorien begynte i 1919 etter at brødretrioens oldefar i sin tid begynte med produksjon av takstein på Hægeland i Vennesla. Da brødrenes bestefar kom over et konkursbo i Arendal, kjøpte han opp dette og etablerte industriell produksjon av takstein.

Gjennom mer enn 100 år har bedriften vokst fra å være et lite lokalt støperi til å bli en moderne, automatisert industribedrift. Nå omsetter de for over 200 millioner kroner og har 50 flinke fagfolk som bidrar til at Skarpnes er en foretrukket leverandør av tak til norske hus og hjem.

De siste årene har utvikling av den unik solcelletakstein vært en viktig strategisk satsing for Skarpnes. Sammen med sin tyske partner Autarq GmbH, Sun Net AS og Aalborg Universitet har de utviklet verdens første BIPV (Building Integrated Photo Voltaic)-produkt basert på betongtakstein. Prosjektet ble tildelt 2,5 millioner euro i støtte fra ett av EUs innovasjonsfond, og det har også bidratt til at Skarpnes er tildelt DOGA-merket for design og arkitektur. I begrunnelsen for tildelingen er det blant annet pekt på at denne taksteinen "er et fremtidsrettet produkt med funksjonell utforming, høy kvalitet og lang levetid." 

Selv om produktet er vesentlig dyrere enn tradisjonell takstein, så kan de nå konkurrere på pris med ordinære solcellepaneler. Derfor forventer de også at dette vil være et marked i betydelig vekst i årene fremover.

Stadig grønnere

Men satsingen på solenergi har også fått betydning for bedriftens engasjement rundt alt som har med bærekraft å gjøre. Derfor har de gjort betydelige investeringer som blant annet har kuttet energiforbruket, redusert avfall og vannforbruk, samt sikre gjenbruk av materialene når eldre takstein skal byttes ut.

- Siden vi har satset så mye på sol, har vi også engasjert oss for at resten av det vi gjør også skal bli mer bærekraftig. Det har dessuten vist seg å være veldig lønnsomt. I 2022 kuttet vi strømforbruket vårt med 30 prosent sammenlignet med året før. Det tilsvarer 500.000 kWt, forteller Jens Tveite som jobber mye med denne typen prosjekter i selskapet. – Det har vært lavt hengende frukter vi har tatt først, og det er også de mest lønnsomme. I tillegg til reduserte energikostnader, ser vi også at vedlikeholdskostnadene går ned, blant annet ved at vi for eksempel har skiftet til LED-lys, legger han til.

Skarpnes oppgir at investeringene som har gitt disse resultatene beløper seg til rundt 300.000-400.000 kroner. – Vi tok tak i dette før strømprisene eksploderte. Men høyere strømpriser har jo gjort at det går enda kortere tid for oss å tjene inn igjen investeringen, konstaterer bedriften.

Dokumentert miljøprofil

Et svært viktig strategisk grep Skarpnes nå har tatt, er å knytte all sin produksjon til EPD®. Environmental Product Declaration (EPD) er en miljødeklarasjon som dokumenterer produktets miljøprofil på en standardisert og objektiv måte. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil mellom ulike produkter og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

- Vi er blant de ytterst få som tilbyr maskinlesbare EPDer for våre produkter. Vi er tidlig ute, men vi vet at etterspørselen i markedet kommer, sier Jens Tveite.

For at "bærekraft" skal bli noe mer enn et tomt begrep, har Skarpnes også koblet sin strategi til FNs bærekraftsmål. Det er særlig målene "ren energi til alle", "ansvarlig forbruk og produksjon", samt "stoppe klimaendringene" som de har valgt å fokusere spesielt på.

- Vi spør oss selv hele tiden om hvordan vi kan forbedre egne prosesser. Det er viktig for oss at valgene vi tar reelt bidrar til en mer bærekraftig produksjon og bedre løsninger. Det foregår altfor mye "grønnvasking" i dag. Vi vil at våre valg skal ha reell betydning, føre til mindre utslipp og bedre ressursbruk, sier Jørn Tveite som mener at vi ennå ikke ser effekten i markedet av EUs nye taksonomi, blant annet i finansnæringen.

- Vår tanke er at jo bedre vi gjør det internt, jo bedre blir produktene vi selger, fastslår han.

Langsiktige valg

Bedriftens evne til langsiktig planlegging, mener de selv har vært avgjørende for den gode utviklingen de senere årene.

- Jeg synes eierne har vært veldig flinke til å se inn i glasskula og ta veldig gode langsiktige valg, sier salgssjef Espen Stensøy.

- Som familieeid bedrift så kan vi tenke langt fremover. Det er ikke kvartalsresultatene som er de viktigste for oss. Vi har investert 50 millioner kroner i solcelletakstein-prosjektet. Det medførte at vi i årene 2019-2020 samlet sett gikk i null. Men vi tror det har vært en god investering for fremtiden, sier Jørn Tveite. Bror og medeier Jens Tveite legger kjapt til: - Selvfølgelig er vi opptatt av inntjeningen, men det skal jo også være moro.

I dag har de en bunnsolid posisjon i det norske markedet, men foreløpig er eksporten svært beskjeden. – Vi hadde rundt 25 prosent eksportandel på 1990-tallet, men det ble en overetablering i det europeiske markedet rundt årtusenskiftet. Da falt prisene og vi trakk oss ut av det markedet, forklarer den daglige lederen som ikke utelukker at det kan bli aktuelt å vurdere eksportmulighetene i fremtiden.