Thorsvik: - Støtteordningene må avvikles

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Ingvild W. Thorsvik (V).

Vi har spurt stortingskandidater fra Agder om viktige næringspolitiske spørsmål for vår region. Her er svarene fra Ingvild W. Thorsvik (V).

1 Bør utbyggingen av firefelts motorvei gjennom hele Agder fullføres?

Ja, men naturinngrepene bør bli så skånsomme som mulig.

2 Hva er det viktigste politiske tiltaket for at leverandørindustrien på Sørlandet kan bli en sentral aktør i utviklingen av havvindnæringen?

Potensialet for norske leverandører til havvind er estimert til opp mot 12,9 milliarder euro i omsetning i 2050. Det nye konsortiet med Agder Energi, Vårgrønn og GIG er spennende og jeg tror Sørlandet har det som skal til for å hevde seg.

Regjeringen vil utlyse konkurranser om oppdrag for elektrifisering av Nordsjøen. Det betyr at det blir et marked og det skaper muligheter. Vi vurderer å øke bevilgningene til Enova i forbindelse med dette. Statens oppgave er å legge forholdene til rette for alle aktører over hele landet. Aktørene på Sørlandet ligger bra an, men må som andre gjøre jobben for å lykkes.

3 Tilgang til fornybar energi til konkurransedyktige priser er avgjørende for både ny og eksisterende industri i Agder. Hva må gjøres for å øke tilgangen til fornybar energi i vår region?

Vi vil bedre rammevilkårene for vannkraftverk. Norge har fremdeles ubrukt vannkraftpotensial, og vi vil at det skal bli lønnsomt å oppgradere eksisterende kraftstasjoner uten store naturinngrep. Vi vil ikke åpne for utbygging i varig vernede vassdrag.
Det er stort potensiale for energieffektivisering, ikke minst i husholdningene.

4 Kriserammede bedrifter i blant annet reiselivet har fått utsettelser på skatter og avgifter, men må betale 8 % rente når dette nå må innbetales. Bør denne rentesatsen reduseres for å hjelpe bedriftene ut av krisen?

Nei, støtteordningene bør avvikles når vi kommer tilbake til en normalsituasjon. Vi må ha en sunn økonomi som er bærekraftig både klimamessig og økonomisk.
Eneste ordning som vi i Venstre ser at hadde vært bra å videreføre er ordningen med en slags dagpenger til selvstendig næringsdrivende. Det er en ordning Venstre fikk på plass og som vi ser hadde vært nyttig å ha med videre.

5 Bør reglene for bedrifter som har behov for å leie inn fra bemanningsbyråer eller ansette medarbeidere midlertidig bli strengere?
Nei

6 Bør EØS avtalen beholdes slik den er i dag, reforhandles eller sies opp?

Den må selvsagt beholdes. Det eneste realistiske alternativet er å søke fullt medlemskap i EU. En reforhandling innebærer at Norge først må si opp avtalen. Det vil gå betydelig ut over all eksportrettet næring og begrense Norges muligheter til å bruke våre fortrinn innen energi og teknologi til å utvikle eksportrettede grønne næringer, som for eksempel batteriindustri.