Vinner i kampen mot de største

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Forretningsutvikler Kjetil Omnes og adm. direktør Terje Greibesland ser lyst på fremtidsutsiktene for Setesdal Bilruter. De er valgt som månedens bedrift i Agder juli 2021.

I tøff konkurranse med nasjonale og internasjonale buss-giganter, har Setesdal Bilruter lykkes med å vinne anbud på store kollektivkontrakter. – Vi liker aller best å konkurrere på pris, sier daglig leder Terje Greibesland.

I over 100 år har Setesdal Bilruter fraktet passasjerer og gods til glede for folk og bedrifter i regionen. Gjennom mesteparten av sin historie har selskapet vært en lokal aktør som først og fremst har sørget for et best mulig kollektivtilbud i Setesdal. Men da all kollektivtrafikk ble lagt ut på anbud i 2014, måtte Setesdal Bilruter gjøre et strategisk retningsvalg som mange oppfattet som dristig – men som i dag må defineres som en suksess. I stedet for å la seg sluke av større aktører, valgte Setesdal Bilruter å ta opp konkurransen. Og de vant sine første kontrakter i gamle Aust-Agder. Dermed ble de blå bussene fra Nettbuss erstattet med de hvite bussene fra Setesdal Bilruter.

Tjener penger

Daglig leder Terje Greibesland innrømmer at han ble usikker på om det kunne gå bra da han så hvor mye lavere Setesdal Bilruter hadde priset tjenestene enn de nærmeste konkurrentene. Det skulle vise seg at han hadde lite å bekymre seg for i den sammenhengen. For selskapet har tjent penger hele veien, samtidig som de stadig har vokst seg større. I 2020 passerte omsetningen 230 millioner kroner. 180 årsverk er knyttet til virksomheten – og flere kommer det til å bli. For i mai vant Setesdal Bilruter enda et anbud – denne gangen vest i Agder der de overtar en kontrakt som Sørlandsruta har hatt tidligere.

- Det var en veldig viktig avtale for oss. Vi har konkurrert om anbud flere steder i landet de siste årene, uten at vi har klart å nå helt opp. Derfor var det veldig gledelig at vi enda en gang lyktes her i vår egen region, sier Terje Greibesland.

Best på pris

Det er Agder Kollektivtrafikk som har ansvaret for kollektivtilbudet i regionen, og det er de som lyser ut anbudskonkurransene som busselskapene kjemper om. Terje Greibesland mener at en av årsakene til at Setesdal Bilruter vinner anbud i nærområdet, mens de foreløpig ikke har lykkes andre steder i landet, er at Agder Kollektivtrafikk legger svært stor vekt på pris. – I mange andre anbud har vi registrert at det er mindre presise kriterier som kan bli vektlagt. Slik vi ser det er pris et veldig godt kriterium for å sammenligne ulike tilbud. I andre anbud kan for eksempel "kvalitet" eller miljø være et kriterium, men det er jo mye vanskeligere å bedømme objektivt. Noen ganger føler vi kanskje det handler mer om å være flinke til å utforme anbudspapirer, enn det handler om å levere et kostnadseffektivt og godt busstilbud, sier Greibesland.

Pandemieffekter

Koronapandemien har rammet kollektivtrafikken over hele landet. Myndighetene har oppfordret om at vi bruker kollektivtrafikk i mindre grad enn tidligere for å begrense smittespredningen. Det har medført lavere passasjertall for Setesdal Bilruter i 2020 og så langt i 2021.

- Vi hadde jo budsjettert med vekst i trafikken da vi gikk inn i 2020, men slik ble det jo ikke. Likevel har vi klart oss bra. Våre inntekter er jo primært knyttet til avtalene vi har med Agder Kollektivtrafikk (AKT). Billettinntektene tilfaller i hovedsak dem, mens vi får betalt for det vi kjører. I noen av avtalene får vi deler av billettinntekten selv, men tapet av disse inntektene er i stor grad blitt kompensert gjennom de statlige tiltakene som kollektivtrafikken har kunnet nyte godt av. Derfor har vi kommet gjennom denne vanskelige perioden uten store økonomiske utfordringer. Vi fikk faktisk et godt regnskapsresultat i 2020, konstaterer Terje Greibesland.

Godt rustet

Han mener derfor selskapet er godt rustet til å møte utfordringer fremover, og han tror fortsatt vekst er mulig. – Vi har solid egenkapital i selskapet, og nå jobber vi med å se på potensialet for å utvikle nye forretningsområder. Det kan blant annet være naturlig å se på eiendom som et satsingsområde, blant annet fordi anbudet vi vant i Mandals-regionen også inkluderer en opparbeidet tomt som gir oss muligheter for utvikling. Vi ønsker jo flere bein å stå på, og noen av våre største kontrakter skal ut på ny anbudsrunde allerede om to år. Vi kommer nok fortsatt til å delta i konkurranser utenfor Agder også i fremtiden, selv om vi ennå ikke har vunnet frem i noen av de anbudsprosessene vi har deltatt i andre steder. Men vi lærer jo noe hele tiden, og vi mener også at vi har gode muligheter til å kunne levere konkurransedyktige tilbud andre steder. De større selskapene kan ha stordriftsfordeler, men de er jo også eid av større konserner som har krav til avkastning på investeringene. Derfor tror vi at vi vil være konkurransedyktige, særlig når det gjelder pris, sier Terje Greibesland som forklarer mye av kostnadseffektiviteten med en slank organisasjon og lave faste kostnader. Hovedkontoret er på Evje i nokså enkle kontorlokaler og all verksteddrift på Evje er outsourcet til et eget selskap der Setesdal Bilruter eier 50 prosent.

- Vi driver nøkternt, men lønnsomt, konstaterer Terje Greibesland som har stått i spissen for den vekstfasen Setesdal Bilruter har opplevd de siste 10 årene.