SAMSUNG CAMERA PICTURES.

NHO Skalering

NHO Skalering er et initiativ fra NHO Agder med målet om å gjøre Agder til en ledende region for innovasjon og skalering.

NHO Agder Skalering er et initiativ knyttet til innovasjon og skalering fra NHO Agder. Prosjektet sitt formål er å bidra til å skape gode regionale innovasjonsdistrikter/økosystemer, slik at de som har ambisjoner om å skalere opp har best mulige forutsetninger for å gjennomføre en oppskalering. Gjennom kunnskap skal initiativet påpeke muligheter og hindringer i økosystemet for bedriftene, samt videreformidle kunnskap om hva som kjennetegner bedriftene som klarer å skalere opp.

Prosjektet har som målsetting i å hjelpe næringslivet navigere økosystemet de jobber i, og skape møteplasser for de som ønsker å skalere opp sin bedrift.

Vår rolle er å være en kompetansehub på skalering og innovasjonssystemer på vegne av og til hjelp for bedriftene.

Kunnskap

Kunnskap er en viktig del av vår tilnærming, og en forutsetning for å skape gode regionale innovasjonsdistrikter.

Vi har en målsetning om å få frem innsikt om økosystemet for innovasjon og vekst i regionen. Gjennom analyser av trender, behov og potensialet for vekst i ulike sektorer, søker vi å identifisere muligheter og utfordringer for bedrifter som ønsker å vokse.

En viktig del av vårt arbeid er å identifisere bedrifter med vekstpotensial og forstå hvilke faktorer som kan påvirke deres suksess.

Rapporter og publikasjoner:

Startups og Scaleups i Agder, Menon Economics

Vekstanalyse, Oxford Research

Kunnskapsgrunnlag for NHO Agder Skalering

 

 

En prat om vekst

Jobber du med å skalere opp din bedrift? 

Da vil vi gjerne ha en prat med deg om hvilke utfordringer dette medfølger.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om å skalere opp.