Overnattingsrekord i Nord-Norge, fortsatt nedgang på Svalbard

Publisert

Foto: Fjellkysten, Lavangen / Rune Dahl.

Også august ble "all time high" for overnattingsbedriftene i nord med økning i antall overnattinger på 11 prosent sammenlignet rekordmåneden august 2022. Det var en økning i utenlandske overnattinger på 13 prosent, mens antall norske overnattinger økte med 8 prosent. På Svalbard er det en nedgang i antall overnattingsdøgn på 12 prosent i august.

NHOs regiondirektør Sigrid Ina Simonsen er svært fornøyd at også august ble en god måned for overnattingsbedriftene i Nord-Norge.  Muligheten for unike ferieopplevelser kombinert med en svak norsk krone, samt at godværet fortsatte langt inn i august, har bidratt til å styrke bunnlinja for mange overnattingsbedrifter i nord. For Svalbards del viser tallene fortsatt nedgang, noe som er bekymringsfullt. Det er grunn til å tro at en svekket fastlandsøkonomi, samt begrenset flykapasitet med derpå følgende høye billettpriser, er blant årsakene til dette. Selv om det er gode prognoser for vintersesongen, gir kostnadsøkning og svekket kjøpekraft i viktige markeder grunn til usikkerhet om den videre utvikling. Bl.a. vil svekket aktivitet i andre næringer, som bygg- og anleggsbransjen, også kunne påvirke etterspørselen negativt, sier Simonsen.

 

Totaltrafikken

659 801 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august 2023, er en økning på 63 077 overnattinger fra august 2022.  Dette innebærer en økning på 11 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 1 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått opp med 13 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 9 prosent.

Antall norske overnattinger på overnattingsbedriftene i Nord-Norge har økt med 8 prosent i august sammenlignet med august 2022, mens Norge totalt hadde en nedgang i innenlandstrafikken på 8 prosent.

 

Hotell

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 8 prosent sammenlignet med august 2022, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent.

Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 15 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 19 prosent.

Antall norske overnattinger på hotellene i Nord-Norge økt med 4 prosent i august sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en nedgang på 4 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 14 prosent i august, mens Norge som helhet har en økning på 9 prosent.

 

Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 14 prosent sammenlignet med august 2022, mens Norge som helhet har en nedgang på 8 prosent.

Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 12 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet er på samme nivå som i 2022.

Den norske trafikken til campingplassen og hyttegrendene i Nord-Norge økt med 17 prosent fra 2022 til 2023, mens Norge som helhet har en nedgang på 14 prosent.

 

Oppsummering årets første åtte måneder

Det har i årets første åtte måneder vært 3 464 779 overnattinger i landsdelen, hvilket er 228 648 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 7 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent.

 

Svalbard

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 12 prosent sammenlignet med august 2022. Utenlandske gjestedøgn har økt med 3 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn er gått ned med 33 prosent.

 

Om statistikken

August-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 14 prosent i august 2023 vs august 2022

Derav:

Nordland + 18 prosent

Troms + 9 prosent

Finnmark + 14 prosent

 

Svalbard - 8 prosent

 

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 11 prosent i august 2023 vs august 2022, derav:

Nordland + 14 prosent

Troms + 3 prosent

Finnmark + 11 prosent

 

Svalbard - 12 prosent

 

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 13 prosent i august 2023 vs august 2022, derav:

Nordland + 12 prosent

Troms + 15 prosent

Finnmark + 15 prosent

 

Svalbard + 3 prosent

 

 

Nord-Norge har en økning i antall totale norske overnattinger på 8 prosent i august 2023 vs august 2022, derav:

Nordland + 17 prosent

Troms  - 6 prosent

Finnmark  + 1 prosent

 

Svalbard - 33 prosent

 

“Nord-Norge har en økning på 7 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per august sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en økning på 3 prosent”.

 

Hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem per august 2023

Hotell per august 2023

Regionstatistikk per august 2023

 

Totalt antall overnattinger_august 2019-2023.jpg

 

imagencmaw.png