Overnattingsnæringen i nord er tilbake på 2019-nivå

Publisert

Credit @hattvikalodge / Robert Novak.

Antall kommersielle overnattinger i Nord-Norge økte med 34 prosent fra 2021 til 2022. Sammenlignet med 2019 er økningen på 8 prosent. Tallene viser at Nord-Norge har hatt en bedre utvikling enn Norge som helhet som hadde en økning på 33 prosent fra 2021 til 2022 og en økning på 3 prosent fra 2019 til 2022.

Mens Nordland har en vekst i samlet antall overnattinger fra 2021 til 2022 på 19 prosent, har Troms en og Finnmark hatt en økning på hhv. 59 prosent og 43 prosent. Svalbard en økning på 89 prosent. Norge som helhet har i samme periode hatt en økning på 33 prosent.

Sammenlignet med 2019 har Nordland hatt en økning i 2022 på 11 prosent, mens Troms og Finnmark har hatt en økning på hhv 5 prosent og 6 prosent. Svalbard en nedgang på 8 prosent. Norge som helhet har en økning på 3 prosent fra 2019 til 2022.

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen er glad for at pilene nå peker oppover igjen, og at 2022 ble det beste året noensinne for store deler av reiselivsnæringen i nord. Det er viktig å påpeke at tallene er gjennomsnittstall og at det er variasjoner i utviklingen i for de enkelte bedriftene. Det er fortsatt en del bedrifter som sliter med ettervirkninger av pandemien. Vi merker nå også en økende uro om den økonomiske situasjonen i Norge og verden. Usikkerhet rundt utviklingen av kjøpekraften i viktige markeder for reiselivsbedriftene i nord, gjør at vi går et spennende og kanskje mer krevende år i møte enn 2022, sier Bjarmann-Simonsen.

 

Totaltrafikken

4 351 613 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2022 er en økning på 1 103 869 overnattinger fra 2021. Dette innebærer en økning på 34 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 33 prosent. Sammenlignet med 2019 er det en økning i totaltrafikken til Nord-Norge på 8 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 207 prosent fra 2021 til 2022, mens Norge som helhet har hatt en økning i utenlandstrafikken på 197 prosent. Sammenlignet med 2019 er det en økning i utenlandstrafikken til Nord-Norge på 7 prosent.

Den norske trafikken til Nord-Norge har gått ned med 1 prosent fra 2021 til 2022, mens Norge som helhet har hatt en økning på 11 prosent. Sammenlignet med 2019 er det en økning i norsk trafikk til Nord-Norge på 9 prosent.

 

Hotell

Hotellene i Nord-Norge har en økning i totaltrafikken på 39 prosent fra 2021 til 2022, mens Norge som helhet har en økning på 46 prosent. Sammenlignet med 2019 er det en økning i hotellenes totaltrafikk på 1 prosent.

Utenlandstrafikken til hotellene i Nord-Norge har økt med 220 prosent fra 2021 til 2022, mens Norge som helhet har hatt en økning i hotellenes utenlandstrafikk på 201 prosent. Sammenlignet med 2019 er det en nedgang i hotellenes utenlandstrafikk på 9 prosent.

Den norske trafikken til hotellene Nord-Norge har gått økt med 13 prosent fra 2021 til 2022, mens Norge som helhet har hatt en økning på 27 prosent. Sammenlignet med 2019 er det en økning i hotellenes trafikk fra Norge på 5 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 46 prosent fra 2021 til 2022, mens Norge som helhet har en økning på 64 prosent. Sammenlignet med 2019 er det en økning i de nordnorske hotellenes losjiomsetning på 12 %.

 

Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 29 prosent fra 2021 til 2022, mens Norge som helhet har en økning på 14 prosent. Sammenlignet med 2019 er det en økning i campingtrafikken til Nord-Norge på 26 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 195 prosent i 2022 sammenlignet med 2021, mens den norske trafikken har gått med 30 prosent.

 

Svalbard

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 89 prosent sammenlignet med 2021. Sammenlignet med 2019 er det en nedgang i antall overnattinger på Svalbard på 8 prosent. Utenlandske gjestedøgn er økt med 389 prosent i 2022 sammenlignet med 2021, mens norske gjestedøgn har økt med 28 prosent.

 

Om statistikken

Desember-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken for desember

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 56 prosent i desember 2022 sammenlignet med desember 2021.

Derav:

Nordland + 35 prosent

Troms  + 88 prosent

Finnmark 0 prosent

 

Svalbard + 46 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 41 prosent i desember 2022 sammenlignet med desember 2021.

Derav:

Nordland + 29 prosent

Troms  + 55 prosent

Finnmark + 18 prosent

 

Svalbard + 21 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 74 prosent i desember 2022 sammenlignet med desember 2021.

Derav:

Nordland + 56 prosent

Troms  + 71 prosent

Finnmark + 144 prosent

 

Svalbard + 58 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale norske overnattinger på 25 prosent i desember 2022 sammenlignet med desember 2021.

Derav:

Nordland + 24 prosent

Troms + 41 prosent

Finnmark - 3 prosent

 

Svalbard - 1 prosent

 

“Nord-Norge har en økning på 34 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem fra 2021 til 2022, mens Norge totalt har en økning på 33 prosent”.

 

Hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem per desember 2022

Hotell per desember 2022

Regionstatistikk per desember 2022

 

blobid2.jpg

imagejk3w.png