Overnattingstrafikken i februar på nivå med februar 2020

Publisert

Februar ble nok en god måned for overnattingsbedriftene i nord med en økning i totaltrafikken på 16 prosent. Sammenlignet med februar 2020 er det en nedgang i totaltrafikken på 2 prosent. De gode tallene skyldes først og fremst en solid økning i utenlandstrafikken som var 45 prosent høyere enn i februar 2022, mens den var 4 prosent lavere enn februar 2020. Tall brutt med på regionnivå viser at det er Tromsø, Lofoten og Vesterålen/Narvik som har hatt størst volumøkning i utenlandstrafikken sammenlignet med februar 2022.

NHOs regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen sier det er gledelig at det også i februar var jevnt over gode tall for overnattingsbedriftene i nord.  Men det er viktig å påpeke at det er variasjoner i utviklingen for de enkelte bedriftene.  - Det er spesielt gledelig at veksten i utenlandstrafikken sprer seg utover landsdelen, men vi er bekymret for at den norske trafikken ikke er på nivå med utviklingen i Sør-Norge. De høye flyprisene i nord er av de åpenbare grunnene til dette. Et godt flytilbud med hyppige avganger og overkommelige priser er avgjørende for en videre positiv utvikling for landsdelen.

Det er fortsatt en del bedrifter som sliter med ettervirkninger av koranapandemien, som likviditetsutfordringer og utfordringer med rekruttering. Usikkerhet rundt utviklingen av kjøpekraften i viktige markeder for reiselivsbedriftene i nord gjør at vi går en mer spennende tid i møte enn vi kunne ønsket oss, sier Bjarmann-Simonsen.

 

Totaltrafikken

281 973 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar 2023, er en økning på 38 978 overnattinger fra februar 2022.  Dette innebærer en økning på 16 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 19 prosent. Sammenlignet med februar 2020 er det en nedgang i totaltrafikken til Nord-Norge på 2 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 45 prosent i februar måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 24 prosent. Sammenlignet med februar 2020 er det en nedgang i utenlandstrafikken til Nord-Norge på 4 prosent.

Antall norske overnattinger på overnattingsbedriftene i Nord-Norge har økt med 1 prosent i februar sammenlignet med februar 2022, mens Norge totalt har en økning på 17 prosent. Sammenlignet med februar 2020 er det en nedgang i den norske trafikken til Nord-Norge på 0,4 prosent.

 

Hotell

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 18 prosent sammenlignet med februar 2022, mens Norge som helhet har en økning på 26 prosent. Sammenlignet med februar 2020 er det en nedgang i hotelltrafikken til i Nord-Norge på 7 prosent.

Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 57 prosent i februar måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 41 prosent. Sammenlignet med februar 2020 er det en nedgang i utenlandstrafikken til hotellene i Nord-Norge på 13 prosent.

Antall norske overnattinger på hotellene i Nord-Norge har økt med 3 prosent i februar sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en økning på 22 prosent. Sammenlignet med februar 2020 er det en nedgang i norsk trafikk til hotellene i Nord-Norge på 4 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 42 prosent i februar, mens Norge som helhet har en økning på 47 prosent. Sammenlignet med februar 2020 er det en økning i de nordnorske hotellenes losjiomsetning på 17 %.

 

Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 7 prosent sammenlignet med februar 2022, mens Norge som helhet har en nedgang på 3 prosent. Sammenlignet med februar 2020 er det en økning i campingtrafikken til Nord-Norge på 30 prosent.

Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 21 prosent i februar måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en nedgang på 6 prosent.

Den norske trafikken til campingplassen og hyttegrendene i Nord-Norge gått ned med 9 prosent fra 2022 til 2023, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 2 prosent.

 

Oppsummering årets to første måneder

Det har i årets første to måneder vært 517 871 overnattinger i landsdelen, hvilket er 110 589 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 27 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 31 prosent. Sammenlignet med årets første to måneder i 2020 er det en nedgang i totaltrafikken til Nord-Norge på 0,4 prosent.

 

Svalbard

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 8 prosent sammenlignet med februar 2022. Sammenlignet med februar 2020 er det en nedgang i antall overnattinger på Svalbard på 13 prosent. Utenlandske gjestedøgn er gått ned med 6 prosent i februar måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn har økt med 17 prosent.

 

Om statistikken

Februar-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 42 prosent i februar 2023 vs februar 2022

Derav:

Nordland + 41 prosent

Troms + 59 prosent

Finnmark - 1 prosent

 

Svalbard + 47 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 16 prosent i februar 2023 vs februar 2022, derav:

Nordland + 29 prosent

Troms + 13 prosent

Finnmark - 2 prosent

 

Svalbard + 8 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 45 prosent i februar 2023 vs februar 2022, derav:

Nordland + 69 prosent

Troms + 34 prosent

Finnmark + 56 prosent

 

Svalbard - 6 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i økning totale norske overnattinger på 1 prosent i februar 2023 vs februar 2022, derav:

Nordland + 15 prosent

Troms - 5 prosent

Finnmark - 15 prosent

 

Svalbard + 17 prosent

 

“Nord-Norge har en økning på 30 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per februar sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en økning på 42 prosent”.

 

Hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem per februar 2023

Hotell per februar 2023

Regionstatistikk per februar 2023

 

 

Totalt antall overnattinger_februar 2019-2023.jpg

 

imagetj9xl.png