Overnattingstrafikken i juni på nivå med fjoråret

Publisert

Moxy Tromsø.

Overnattingsbedriftene i Nord-Norge hadde like mange overnattinger i juni 2023 som i juni 2022 og tangerte dermed "all time high"-tallene fra juni 2022. Det var en økning i norske overnattinger på 1 prosent, mens antall utenlandske overnattinger gikk ned med 2 prosent.

NHOs regiondirektør Sigrid Ina Simonsen sier det er positivt å registrere at så vel norsk som utenlands trafikk er på nivå med juni 2022. Tallene bekrefter at det med unntak av Svalbard har vært en god start på sommersesongen. Det blir nå spennende å se hvordan tallene for juli og august vil bli, ikke minst ut fra rapporter om at ferietrafikken varierer i de ulike regionene i landsdelen. Muligheten for unike ferieopplevelser kombinert med en svak norsk krone, samt at Nord-Norge har vært "værvinner" i juli, vil forhåpentligvis bidra til å styrke bunnlinja for reiselivsbedriftene i nord, sier Simonsen.

 

Totaltrafikken

615 818 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2023, er en nedgang på 3 060 overnattinger fra juni 2022.  Dette innebærer en nedgang på 0,5 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 0,6 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 2 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 13 prosent.

Antall norske overnattinger på overnattingsbedriftene i Nord-Norge har økt med 1 prosent i juni sammenlignet med juni 2022, mens Norge totalt hadde en nedgang på 5 prosent.

 

Hotell

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 1 prosent sammenlignet med juni 2022, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent.

Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 3 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 18 prosent.

Antall norske overnattinger på hotellene i Nord-Norge økt med 1 prosent i juni sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en nedgang på 4 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 8 prosent i juni, mens Norge som helhet har en økning på 16 prosent.

 

Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 3 prosent sammenlignet med juni 2022, mens Norge som helhet har en nedgang på 1 prosent.

Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har gått ned med 5 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 8 prosent.

Den norske trafikken til campingplassen og hyttegrendene i Nord-Norge økt med 1 prosent fra 2022 til 2023, mens Norge som helhet har en nedgang på 7 prosent.

 

Oppsummering årets første seks måneder

Det har i årets første seks måneder vært 1 976 739 overnattinger i landsdelen, hvilket er 66 004 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 3 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 6 prosent.

 

Svalbard

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 22 prosent sammenlignet med juni 2022. Utenlandske gjestedøgn har gått ned med 8 prosent i juni måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn er gått ned med 36 prosent.

 

Om statistikken

Juni-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en nedgang i hotellenes losjiomsetning på 8 prosent i juni 2023 vs juni 2022

Derav:

Nordland + 14 prosent

Troms + 2 prosent

Finnmark + 6 prosent

 

Svalbard - 13 prosent

 

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale overnattinger på 0.5 prosent i juni 2023 vs juni 2022, derav:

Nordland + 1 prosent

Troms - 3 prosent

Finnmark - 1 prosent

 

Svalbard - 22 prosent

 

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale utenlandske overnattinger på 2 prosent i juni 2023 vs juni 2022, derav:

Nordland - 5 prosent

Troms + 4 prosent

Finnmark - 1 prosent

 

Svalbard - 8 prosent

 

 

Nord-Norge har en økning i totale norske overnattinger på 1 prosent i juni 2023 vs juni 2022, derav:

Nordland + 7 prosent

Troms - 8 prosent

Finnmark  0 prosent

 

Svalbard - 36 prosent

 

 

“Nord-Norge har en økning på 3 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per juni sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en økning på 6 prosent”.

 

Hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem per juni 2023

Hotell per juni 2023

Regionstatistikk per juni 2023

 

Totalt antall overnattinger_juni 2019-2023.jpg

 

imageet3if.png