Steven Henriksen, Nordfra.

Marsrekord for overnattingsbedriftene i nord

Nyhet, NHO Arktis, NHO Nordland

Publisert

Thon Hotel Svolvær Foto: Steven Henriksen, Nordfra.

Overnattingsstatistikken for mars gir grunn til optimisme for reiselivsnæringen i nord. Statistikken viser en økning i samlet antall overnattinger på de kommersielle overnattingsbedriftene i Nord-Norge på 195 prosent sammenlignet med fjoråret og 12 prosent høyere enn mars 2019. Mens det er en økning i den norske trafikken sammenlignet med mars 2019 på 21 prosent er det en nedgang i utenlandstrafikken på 5 prosent i samme periode.

NHOs regiondirektør Målfrid Baik er glad for at reiselivet er i ferd med å komme tilbake etter koronapandemien, men påpeker at det fortsatt er mørke skyer på himmelen – utenlandstrafikken henger fortsatt etter og bedre flytilbud er avgjørende. I tillegg sliter fortsatt spesielt bedrifter med stor avstand til de største flyplassene. Det er enda et stykke før hele reiselivet klarer å gjenreise seg og sikre gode arbeidsplasser i hele nord, derfor er det viktig at regjeringen deler ut resterende avsatte kompensasjonsmidler til kommunene. Det er videre viktig at det iverksettes tiltak som stimulerer til vekst i flytrafikken, som er kritisk for landsdelens tilgjengelighet for besøkende fra Norge og verden. Hvilke effekter krigen i Ukraina vil få er det for tidlig å si noe bestemt om, men allerede ser vi negative indikasjoner på besøkstrafikken til nord, sier Baik.

 

Totaltrafikken

313 400 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2022, er en økning på 207 057 overnattinger fra mars 2021.  Dette innebærer en økning på 195 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 143 prosent. Sammenlignet med mars 2019 er det en økning i totaltrafikken til Nord-Norge på 12 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 1297 prosent i mars måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 443 prosent. Sammenlignet med 2019 er det en nedgang i utenlandstrafikken til Nord-Norge på 5 prosent.

Antall norske overnattinger på overnattingsbedriftene i Nord-Norge har økt med 121 prosent i mars sammenlignet med mars 2021, mens Norge totalt har en økning på 111 prosent. Sammenlignet med mars 2019 er det en økning i antall norske overnattinger i Nord-Norge på 21 prosent.

 

Hotell

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 214 prosent sammenlignet med mars 2021, mens Norge som helhet har en økning på 189 prosent. Sammenlignet med mars 2019 er det en økning i hotelltrafikken til i Nord-Norge på 4 prosent.

Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 1269 prosent i mars måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 385 prosent. Sammenlignet med mars 2019 er det en nedgang i utenlandstrafikken til hotellene i Nord-Norge på 16 prosent.

Antall norske overnattinger på hotellene i Nord-Norge har økt med 151 prosent i mars sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en økning på 165 prosent. Sammenlignet med mars 2019 er det en økning i norsk trafikk på hotellene i Nord-Norge på 12 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 245 prosent i mars, mens Norge som helhet har en økning på 227 prosent. Sammenlignet med mars 2019 er det en økning i de nordnorske hotellenes losjiomsetning på 16 %.

 

Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 142 prosent sammenlignet med mars 2021, mens Norge som helhet har en økning på 54 prosent. Sammenlignet med mars 2019 er det en økning i campingtrafikken til Nord-Norge på 53 prosent.

Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 1351 prosent i mars måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 598 prosent.

Den norske trafikken til hotellene Nord-Norge har økt med 38 prosent fra 2021 til 2022, mens Norge som helhet har hatt en økning på 8 prosent.

 

Oppsummering årets tre første måneder

Det har i årets første tre måneder vært 720 682 overnattinger i landsdelen, hvilket er 406 446 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 129 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 99 prosent. Sammenlignet med årets første tre måneder i 2019 er det en nedgang i totaltrafikken til Nord-Norge på 5 prosent.

 

Svalbard

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 122 prosent sammenlignet med mars 2021. Sammenlignet med mars 2019 er det en nedgang i antall overnattinger på Svalbard på 16 prosent. Utenlandske gjestedøgn er økt med 3075 prosent i mars måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn har økt med 61 prosent.

 

Om statistikken

Mars-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 245 prosent i mars 2022.

Derav:

Nordland + 175 prosent

Troms og Finnmark + 305 prosent

 

Svalbard + 223 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 195 prosent i mars 2022.

Derav:

Nordland + 163 prosent

Troms og Finnmark + 222 prosent

 

Svalbard + 122 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 1297 prosent i mars 2022.

Derav:

Nordland + 1276 prosent

Troms og Finnmark + 1308 prosent

 

Svalbard + 3075 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale norske overnattinger på 121 prosent i mars 2022.

Derav:

Nordland + 103 prosent

Troms og Finnmark + 135 prosent

 

Svalbard + 61 prosent

 

“Nord-Norge har en økning på 129 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per mars sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en økning på 99 prosent”.

 

Her kan du lese detaljert statistikkmateriale:

Hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem per mars 2022

Hotellgjestedøgnsstatistikk per mars 2022

 

Totalt antall overnattinger_mars 2018-2022.jpg

 

Totalt antall overnattinger_per mars 2018-2022.jpg