Arbeidsgivere som aktivt jobber for likestilling er attraktive og moderne

Publisert

Gratulerer med kvinnedagen

Bedriftene er avhengig av å kunne bruke begge kjønn sin kompetanse. Rekruttering til bedriftene kan ikke skje fra halvparten av befolkningen om man skal få de beste hodene og hendene. Bedriftene vil tjene på å oppnå bedre kjønnsbalanse. Foto: RicardoPhoto

En undersøkelse blant NHO Innlandet sine medlemsbedrifter viser at 36 prosent av de som besvarte undersøkelsen ikke er fornøyd med kjønnsbalansen i egen virksomhet. 29 prosent opplever skjev kjønnsbalanse i søkermassen som et problem i rekrutteringsarbeidet.

Det betyr at 1 av 3 NHO-medlemmer i Innlandet er ikke fornøyd med kjønnsbalansen i bedriften. Her er det også bransjevis forskjeller, og det er særlig de tradisjonelt mannsdominerte bransjene som ikke er fornøyd med kjønnsbalansen og opplever dette som et problem i rekruttering: Byggenæringens Landsforening, NELFO, Norsk Industri, Offshore Norge. De landsforeningene som er mest fornøyd med kjønnsbalansen er i Finans Norge, Mediebedriftene, NHO Mat og Drikke og NHO Reiseliv.

Kvinners yrkesdeltakelse har hatt betydning for utviklingen av velferdsstaten og er i dag basert på at både kvinner og menn deltar i arbeidslivet. Samtidig har Norge et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa. Kvinner og menn jobber i stor grad i ulike bransjer, sektorer og yrker og kvinner har sjeldnere lederstillinger og jobber oftere deltid enn menn. Den skjeve kjønnsfordelingen i arbeidslivet påvirker igjen den enkeltes valg mellom yrker og stillinger og gjør at vi ikke får full nytte av både menns og kvinners ressurser og talenter.

NHOs kompetansebarometer for 2022 viser at medlemsbedriftene har et stort behov for håndverksfag, ingeniørfag og tekniske fag. Jobbmulighetene er gode og varierte for den som velger en teknologisk utdanning. Ingen forventer at hverken foreldre eller ungdommen selv skal ha oversikt over alle teknologiutdanningene. Men det kan være greit å vite at tekniske yrkesfag som elektro, bygg og teknikk og industriell produksjon er retninger som åpner mange dører. Fagbrev, fagskole, universitet og høyskole er noen veier videre. En ingeniør med fagbrev har en unik kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap, og er svært attraktiv på arbeidsmarkedet. På universiteter og høyskoler finnes det mange teknologi- og ingeniørutdanninger som man kan kvalifisere seg til. Alle skal ikke bli teknologer, men det skader ikke å ha døren åpen. Gjennom tekniske yrkesfag, eller ved å ta realfag på videregående skole, er man kvalifisert til å søke på høyere teknologisk utdanning.

Kvinners perspektiver, erfaringer og kunnskap trengs når morgendagens løsninger utvikles. Det har mye å si hvem som lager algoritmene og skriver koden som får nye løsninger til å fungere. Enten det gjelder forbrukerteknologi eller industriell software. «Siri er her for å hjelpe» sier den hyggelige datagenererte kvinnelige stemmen på telefonen. Men visste du at det er større sjanse for å få hjelp av Siri hvis du er mann? Når roboter i stor grad programmeres av menn, så blir tjenester som bruker roboter også mindre tilpasset kvinner.

I Innlandet har vi i flere år arrangert «Jenter og Teknologi». Allerede i mars åpner påmeldingen til arrangementet som går av stablene til høsten. På dette arrangementet får jenter i 9. og 10. klasse lære mer om teknologiutdanning fra unge, kvinnelige rollemodeller. Det å få mulighet til å bli kjent med unge rollemodeller er en viktig del av et tidlig rekrutteringsløp. Felles for alle rollemodellene er at de har satset på teknologifag og brenner for å dele sine erfaringer til andre jenter som står foran et viktig utdanningsvalg.

Bedriftene er avhengig av å kunne bruke begge kjønn sin kompetanse. Rekruttering til bedriftene kan ikke skje fra halvparten av befolkningen om man skal få de beste hodene og hendene. Bedriftene vil tjene på å oppnå bedre kjønnsbalanse.

Arbeidsgivere som aktivt jobber for likestilling, er attraktive og moderne.

Kronikk av Linn Alicia Slora Kristiansen seniorrådgiver NHO Innlandet, Anette Mellbye Direktør Innlandet Science Park, Henriette Klougart Jevnesveeen rådgiver salg og marked NHO Innlandet