Bedriftene i Innlandet melder om økt pessimisme

Publisert

– Vi trenger flere jobber i privat sektor, vi trenger flere investeringer i privat sektor, og vi trenger en forutsigbar og næringsvennlig politikk for å få det til, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

NHOs medlemsundersøkelse i oktober viser en svakere markedsituasjon blant medlemsbedriftene enn i september. 1 av 4 bedrifter i Innlandet oppgir at det er en dårlig markedssituasjon. Det er en fordobling fra målingen i august. – Dette går dessverre feil vei, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

I NHOs siste medlemsundersøkelse gjennomført 3. til 10. oktober melder halvparten av bedriftene i Innlandet om dårligere markedsutsikter de neste seks månedene. Når vi ser på den generelle markedssituasjonen oppgir nå 1 av 4 bedrifter i Innlandet at det er en dårlig markedssituasjon. Sammenliknet med målingen i august er dette en fordobling.

– Høye strømpriser, høy generell prisvekst og knapphet på arbeidskraft øker kostnadene for bedriftene. Vi ser også antydning til et svakere etterspørselsbilde. Situasjonen har svekket seg jevnt og trutt de siste månedene, og utsiktene fremover antyder at bedriftene ikke venter bedring med det første, sier Kristiansen.

– Nasjonalt har markedssituasjonen svekket seg i alle fylker, med unntak av Agder som har en svak bedring. Svakest er situasjonen på Innlandet og i Vestfold og Telemark, hvor det nå er flere bedrifter som oppgir at markedssituasjonen er dårlig enn god.

– Vi trenger flere jobber i privat sektor, vi trenger flere investeringer i privat sektor, og vi trenger en forutsigbar og næringsvennlig politikk for å få det til. Bedriftene i Innlandet melder om økt pessimisme, og disse signalene må vi ta på alvor. Slik utviklingen er gir det grunn til bekymring for fremtidsutsiktene. Det vi nå ser med regjeringens skattegrep kan hindre investering, vekst og innovasjon i hele Innlandet, sier Kristiansen.