Innlandet er rigget for å sette retningen!

Publisert

Regional årskonferanse 2024

Regional årskonferanse, Innlandet 2024. Foto: RichardoFoto

Krig, klimabekymringer, økonomiske utfordringer og mangel på arbeidskraft. Kriser er den nye normalen, og endringene vi står i kommer til å påvirke både bedrifter og lokalsamfunn. Samtidig finnes det muligheter for de som ser løsningene. Og hva er Innlandets plass i dette? Hvor skal vi? Hvem tar ledelsen og setter retningen?

Det er nettopp når verden er i krise at vi trenger lederskap og løsninger. ​I en urolig verden er samarbeid avgjørende. For Norge er samarbeid mellom private og offentlig sektor, kommuner og bedrifter og mellom partene i arbeidslivet viktige bidrag til vår utvikling. ​Internasjonalt samarbeid er viktig. Og Norges forhold til Europa blir enda viktigere enn tidligere.

Bedriftene er viktige bidragsytere for å skape løsninger og vise lederskap. De bidrar til utvikling av samfunnet og leverer løsninger på små og store utfordringer hver eneste dag. ​Offentlig sektor og kommunene er svært viktige drivere av samfunnsutviklingen i Innlandet. De er store arbeidsgivere, viktige kompetansemiljøer og må være pådrivere for næringsutvikling - og samfunnsutviklingen i fylket. ​For å nå klimamålene, skape verdier og sikre jobber trenger vi at det tas et tydelig lederskap på alle nivåer. Dette stiller krav til ledere i den enkelte bedrift, og politiske ledere med tydelig retning, vilje til prioritering og ønske om samarbeid. ​

Vi trenger et forsterket grønt industriløft hvor næringslivet har konkurransedyktige betingelser sammenlignet med andre land. Der vi står nå, trengs tilstrekkelig offentlig risikokapital/risikoavlastning som bidrar til at vi ikke taper tempo.​ Innlandet er en viktig produsent av kraft, i fremtiden må vi produsere mer fornybar energi og etablere grønne verdikjeder. Dette vil bidra til mange spennende arbeidsplasser og større verdiskaping i Innlandet. Da må statlige myndigheter levere på utbygging av nett og ny fornybar kraft, og stimulere kommunene i deres arbeid for å legge til rette. ​

Innlandet har et variert utdanningstilbud, med Høgskolen Innlandet og NTNU som en drivkraft for utdanning og FoU. I tillegg har vi Norges største og beste fagskole, som vil bli avgjørende for å kunne tilby etter- og videreutdanning. ​Innlandet har et potensial i å få flere unge voksne som tar utdanning her over til jobb og etablering​. For mange i Innlandet står utenfor jobb og utdanning, og representerer en viktig arbeidskraftreserve.

Innlandet har klynger og kompetansemiljøer som svarer på nasjonale og globale utfordringer som helse og demografi, forsvarsmateriell og sikkerhet, digital sikkerhet, mer effektiv og bærekraftig vareproduserende og omfattende biobasert næring med viktig matproduksjon. ​

I år arrangeres Agenda Innlandet-konferansen i Elverum den 24. januar. Her møtes over 600 samfunnsbyggere, som representerer næringsliv, politikk, forvaltning, utdanning og forskning.

Vi mener at et bredt samarbeid er viktig for at vi skal lykkes. Vi har også tro på at vi i fellesskap, og ikke hver for oss, får størst gjennomslagskraft. Derfor har vi tatt et felles initiativ for å sette Innlandet på agendaen. En felles ambisjon for Innlandet har ligget til grunn for at LO, NHO, SpareBank1 Østlandet og Innlandet fylkeskommune har etablert Agenda Innlandet. Vi tror at dialog og samarbeid er den beste grunnmuren for å forme Innlandet.

Innlandet er rigget for å sette retningen OPP OG FRAM – og for å løse viktige utfordringer nasjonalt og internasjonalt!

 

Styret i Agenda Innlandet;

Jon Kristiansen NHO Innlandet, Iver Erling Støen LO Innlandet, Richard Heiberg SpareBank 1 Østlandet, Tron Bamrud Innlandet fylkeskommune