Kraftløftet Innlandet lanseres 3. november

Publisert

Kraftløftet lansering Innlandet

Foto: NHO

Sammen har LO, NHO og Olje- og Energidepartementet igangsatt den nasjonale satsingen Kraftløftet og nå lanseres rapporten for Kraftløftet Innlandet.

3. november presenteres hovedresultatene av Kraftløftet Innlandet. Arrangementet er åpent for alle, og vi inviterer inviterer spesielt LO-forbund og lokale LO- organisasjoner i Innlandet.  Lanseringen foregår på Raufoss industripark, bygning 5. Bli med på Raufoss 3. november kl 09:30-12:00. Arrangementet er gratis, men med begrenset antall plasser.

Meld deg på HER.

Under lanseringen svarer vi på:

  • Hvordan kan Innlandssamfunnet mobilisere til økt kraftproduksjon og energieffektivisering?
  • Hvilke er de unike mulighetene og barrierene i Innlandet
  • Hvilke tiltak må vi iverksette for å sikre nok tilgang på fornybar kraft og nett?
  • Slik jobber vi videre!

Program

09.30 Kaffe og registrering
10.00 Velkommen

  • Behovet for et kraftløft v/ LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Anniken Haugli, viseadministrerende direktør i NHO
  • Anbefalinger for Innlandet/v Iver Erling Støen, LO Innlandet og Jon Kristiansen, NHO Innlandet
  • Rapportpresentasjon v/ Gorm Lunde i Thema Consulting
  • Presentasjon av case - Energeia, Kongsvingerregionen, Digloo og Eidsiva
  • Hvilke unike barrierer er det i Innlandet - og hva gjør Elvia med det? v/Erlend Fitje og Thea Sand Stubsjøen i Elvia
  • Dialogsamtale med fylkesordfører Thomas Breen, assisterende Statsforvalter Sigurd Tremoen og Erlend Fitje i Elvia. Samtalen ledes av redaktør i OA, Erik Sønstelie

12.00 Avslutning, lett lunsj og tid for intervjuer

Befaring

Etter oppsatt program er det mulighet for bedriftsbesøk hos Raufoss Technology og feltbesøk på Skyberg trafo (begrenset antall plasser).