Litt innenfor er bedre enn helt ute

Publisert

Seminar om inkluderende arbeidsliv

Seminar om inkluderende arbeidsliv. Foto: NHO

De fleste som rammes av kreft ønsker seg et normalt liv som mulig, inkludert å komme tilbake til jobb. Det er viktig for både livskvaliteten og identiteten. Å legge til rette for at flere av fremtidens kreftoverlevere kan stå i jobb, gjør at vi både sparer samfunnet for enorme utgifter – og ikke minst, at vi gir mer mening til den enkeltes liv.

Kreftforeningen Innlandet og NHO Innlandet inviterer til gratis seminar om inkluderende arbeidsliv for bedriftsledere og personalansvarlige i små og store bedrifter i fylket.
Tid: Torsdag 15. juni kl. 07.30-10.00.
Sted: Scandic Victoria Hotell, Lillehammer
Påmelding: HER
 
PROGRAM:
10.00: Omvisning på Montebellosenteret (frivillig).
11.00- 11.05: Velkommen ved Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen
11.05 -11.25: Litt innenfor er bedre enn helt utenfor v/Elin Stoermann-Næss, fagansvarlig arbeidsliv i Kreftforeningen
11.25-11.45: Hva er arbeidsgivers ansvar ved langvarig sykdom? v/ Frode Berntsen, jurist og spesialrådgiver i NHO Innlandet.
11.45-12.00: Pause
12.00-12.20: Hvilken rolle spiller NAV v/ved Anja Søberg, avdelingsdirektør i NAV Arbeidslivssenter Innlandet
12.20-12.50: Sofadialog. Ledes av Elin Stoermann-Næss
Deltakere:
Erfaringer med tilrettelegging i et leder- og pasientperspektiv, v/ operasjef Kari Elisabet Bekken i Ringsakeroperaen
Mine erfaringer som student og arbeidstaker v/daglig leder i Norilco, Roy Farstad
Pårørenderollen er også krevende v/ Malin Albrechtsen van der Hagen, spesialrådgiver i Kreftforeningen
12.50-13.00: Oppsummering og vegen videre v/ Berit Jevnaker
13.00-14.00: Utelunsj og mingling
PÅMELDING:
Meld deg på
BAKGRUNN:
Hvert år får om lag 35 000 mennesker i Norge kreft, og antallet er økende. 40 prosent av de som får kreft er i arbeidsfør alder.
De fleste som rammes av kreft ønsker seg et normalt liv som mulig, inkludert å komme tilbake til jobb. Det er viktig for både livskvaliteten og identiteten. Å legge til rette for at flere av fremtidens kreftoverlevere kan stå i jobb, gjør at vi både sparer samfunnet for enorme utgifter – og ikke minst, at vi gir mer mening til den enkeltes liv.
Kreft rammer ikke bare den som blir syk. De pårørende rundt blir naturlig nok også berørt. Pårørende er en viktig ressurs som yter omsorg og hjelp, men å være pårørende kan være krevende og gå på bekostning av arbeidsdeltakelsen.
Vi ser et behov for å øke fokus på hvordan arbeidsgivere og ledere kan tilrettelegge slik at arbeidstakere i større grad kan stå i jobb under og etter kreftsykdom enn i dag. Det er også behov for mer kunnskap om pårørendes behov og hvordan vi skal ivareta dem på best mulig måte på arbeidsplassen.
En undersøkelse gjennomført i Kreftforeningens brukerpanel i 2022 viser at blant de som var i jobb før de ble pårørende, sto 88 prosent i arbeid mens den de var pårørende til var under behandling. 14 prosent av de pårørende i undersøkelsen hadde redusert stillingsprosent og jobbet i gjennomsnitt 50 prosent
Vi håper at vi gjennom dette seminaret kan bidra til felles innsats for at flere er «litt mer innenfor, enn utenfor».
Velkommen!