Månedens bedrift - Hapro AS

Publisert

Vi gratulerer Hapro AS som månedens  bedrift.

Vi gratulerer Hapro AS som månedens bedrift. Foto: Hapro

Vi gratulerer vår medlemsbedrift, Hapro AS på Jaren, som månedens bedrift i NHO Innlandet.

- Vi har 2532 medlemsbedrifter i NHO Innlandet. En gang i måneden velger vi ut «Månedens bedrift» for å gjøre ekstra stas på en av våre medlemsbedrifter. Dette er et konsept vi har hatt siden 2014. Vi velger bedrifter ut ifra en spredning i geografi, bransje og størrelse, og kanskje det viktigste av alt: en bedrift som har utmerket seg for noe mer enn sin egen virksomhet. Månedens bedrift for mai 2023 er Hapro AS.

Hadelandsprodukter AS ble en selvstendig bedrift fra 1. april 1973 og i år feirer de 50 års jubileum. Fra sommeren i 2017 ble selskapet omgjort til et konsern. Konsernet Hapro består av morselskapet Hapro AS, og datterselskapene Hapro Electronics AS, Hapro Jobb og Karriere AS og Hapro Inkludering AS. Hapro Electronics er en av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk, og Hapro Jobb og Karriere samt Hapro Inkludering er blant Norges ledende innen yrkeskvalifisering.

I konsernet er det pr. 31.12.2023 427 ansatte, og i år feirer Hapro 50 års jubileum. Konsernets hovedkontor og Hapro Electronics er strategisk plassert på Jaren med kort vei til Raufossmiljøet og Gardermoen. Som en stor arbeidsgiver og aktør ønsker Hapro å bidra til en bærekraftig utvikling av Hadelandsregionen. Hapro deltar i NCE Raufoss og bidrar inn i næringsutviklingen av Hadeland gjennom blant annet Hadelandshagen. De samarbeider med skoler og utdanningsinstitusjoner på ulike nivå og fagområder. Hapro har blant annet et samarbeid med NTNU Gjøvik og Fagskolen på Gjøvik. Både i produksjonen og i stabsfunksjoner som IT har de til enhver tid inne flere lærlinger. I tillegg er de med i det regionale talentutviklingsprogrammet «Trainee Innlandet», hvor traineer kan få en kickstart på karrieren.

Vi har valgt Hapro AS på bakgrunn av at de er en solid hjørnesteinsbedrift på Hadeland med et godt renommé i lokalsamfunnet. De er en av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk, og blant Norges ledende innen yrkeskvalifisering. Dette er viktige områder for fremtiden. 6 av 10 NHO bedrifter i Innlandet har et udekket kompetansebehov, og bedriftene har et stort behov for arbeidskraft. Her er Hapro en sterk bidragsyter for å hjelpe arbeidstakere til å finne sin plass i arbeidslivet. Hapro Electronics AS er en ledende tilbyder av EMS (Electronics Manufacturing Services). De har utviklet seg til å bli en av de største elektronikkprodusentene i Norge og leverer produkter og tjenester i verdensklasse. Hapro er en viktig del av industrien i Innlandet, og også her er de sitt ansvar bevisst. Bedriften startet i 2018 et prosjekt for å nå FNs bærekraftsmål. Ved investeringer i energibrønner og nytt varme- og ventilasjonssystem med intelligente styringer har selskapet spart ca. 40 % energi i 2022 sammenlignet med 2021 da man tar omsetningsveksten i betraktning. Her viser bedriften at de er sitt ansvar bevisst for å nå klimamålene og bidra til det grønne skiftet. Hapro sparer både kraft og penger på de nye investeringene, og er til stor inspirasjon for alle Innlandets bedrifter.

Vi er stolte og glade over å kunne presentere Hapro AS som månedens bedrift. Gratulerer så mye, sier seniorrådgiver i NHO Innlandet, Linn Alicia Slora Kristiansen.