NHO bedriftene trenger flere med yrkesfaglig utdanning

Publisert

- For mange bedrifter er lærlingordningen den viktigste rekrutteringsarenaen. Jeg tror dagens unge gjør lurt i å tenke annerledes. Det er dyktige fagarbeidere vi kommer til å trenge flest av fremover, sier seniorrådgiver i NHO Innlandet Linn Alicia Slora Kristiansen.

Hele 62 prosent av NHO sine medlemmer i Innlandet sier de ikke får tak i de folkene de søker. - Gapet er stort, men kan også gi et stort mulighetsrom hvis man tar de rette valgene, sier seniorrådgiver i NHO Innlandet Linn Alicia Slora Kristiansen.

– Vi utdanner rett og slett ikke nok ungdommer innen yrkesfag, sier Kristiansen. Kompetansebarometeret viser at NHOs lærebedrifter ikke får tak i de lærlingene eller ansatte de søker etter fordi det ikke utdannes flere innfor yrkesfag.

Trenger kompetanse på alle nivåer

NHOs ferske kompetansebarometer for 2022 viser at 6 av 10 av NHO Innlandet sine medlemsbedrifter ikke får tak i den kompetansen de trenger. På utdanningsnivået yrkesfag og fagskole er det størst behov, men også innenfor bachelor og masterutdanning er det behov ute hos bedriftene.

  • 64 prosent av bedriftene melder behov for yrkesfaglig utdanning
  • 53 prosent av bedriftene melder behov for yrkesfaglig utdanning
  • 36 prosent av bedriftene melder behov for bachelorutdanning
  • 25 prosent av bedriftene melder behov for masterutdanning

Stor mangel på yrkesfag

I 2022 er det estimert at bedriftene på landsbasis manglet totalt 2 610 lærlinger, først og fremst fordi det ikke finnes nok søkere. Størst er bedriftenes udekkede behov for lærlinger i Innlandet innenfor utdanningsprogrammene elektro- og datateknologi, teknologi- og industrifag, salg, service og reiseliv, bygg- og anleggsteknikk og restaurant- og matfag.

– Dette viser at vi må fortsette å jobbe for at flere velger yrkesfag, og at flere gjennomfører en yrkesfaglig utdanning. Vi må ha et utdanningstilbud som er tilpasset behovet i arbeidslivet. Samtidig må vi jobbe for at flere ungdommer ser de spennende mulighetene yrkesutdanning gir. Heldigvis ser vi en positiv utvikling, sier Kristiansen.

Flere vil bli lærling

Ferske tall fra Udir viser at flere ungdommer søker seg til yrkesfag og tegner lærekontrakter. I følge Udir var det i oktober i fjor 1700 flere lærlinger enn det var i 2022. Av de vel 12 tusen ungdommene i Innlandet som søkte videregående skole 1. mars 2022 valgte 58 prosent yrkesfaglige studieprogram på Vg1 mens 42 prosent søkte studieforberedende.

– Denne utviklingen liker vi. For mange bedrifter er lærlingordningen den viktigste rekrutteringsarenaen. Jeg tror dagens unge gjør lurt i å tenke annerledes. Det er dyktige fagarbeidere vi kommer til å trenge flest av fremover, sier Kristiansen.

Bedriftene står klare

Sindre Solheim Madsstuen er faglig leder lærlinger i Syljuåsen AS.

– Vi tar inn mellom syv til åtte lærlinger hvert år, og har et stort behov for flere fremover. Vi søker dyktige fagfolk og er meget godt fornøyde med lærlingene vi har hatt ferm til nå, de har vist seg å bli en uvurderlig ressurs for oss. De fleste av våre prosjekter har i dag lærlinger og vi ser frem til å ta imot flere, sier han. 

Variert jobbtilbud i bygg- og anleggsnæringen

Innenfor bygg- og anleggsteknikk var det ifølge Udir størst andel fikk læreplass, hele 87 prosent av elevene fikk lærekontrakt.

- Hvis du er på jakt etter en spennende jobb med varierte oppgaver og muligheter over hele Innlandet er bygg og anleggsnæringen absolutt et sted å søke seg til, sier Rangdi Wetterhus Krogstad, Daglig leder EBA Innlandet, og fortsetter:

- Bransjen er gode til å ta inn lærlinger, så hvis du er motivert og klar for innsats står bransjen klar med mange spennende læreplasser. Alt det vi skal leve av i Innlandet må jo først bygges og så vedlikeholdes. Her vil det være jobb for mange dyktige håndverkere. I tillegg skal vi bygge smartere og grønnere, og tar stadig i bruk ny teknologi. For å løse disse oppgavene trenger vi folk med mange ulike bakgrunner og ferdigheter, sier hun.

Åpner dører

NHO mener det er viktig at flere må få kunnskap om alle mulighetene yrkesfag gir.

-Ingen dører lukker seg ved å velge yrkesfag. Innenfor yrkesfag er det en svært mange spennende jobber som venter, det er også mange utdanningsmuligheter. Vi ser for eksempel at mange av våre bedrifter foretrekker ingeniører som først har et fag- eller svennebrev, sier Kristiansen. 

Grønn omstilling krever kompetanse

Konsekvensene av at bedriftene ikke får tak i den kompetansen de trenger er redusert aktivitet, redusert verdiskaping, redusert omstillingsevne, lavere tempo i den grønne omstillingen virksomhet - følgene av udekket kompetansebehov er alvorlige for den enkelte bedrift og for Innlandet som helhet.

-Mangel på “grønn” kompetanse kan bli en hemsko for det grønne skiftet. NHO mener derfor at det haster med å tilpasse utdanningssystemet til nye tider for å kunne levere mer av den kompetansen samfunnet og arbeidslivet trenger aller mest. Dette gjelder ikke minst omstillingen til det grønne skiftet, der bedriftene forventer at de trenger mer av den samme kompetansen som allerede er en flaskehals i dag, avslutter Kristiansen.