Eksperthjelp mot sykefravær

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

Har du medarbeidere med langvarig eller hyppig gjentakende fravær fra jobb? Som arbeidsgiver kan du få dekket utgiftene til ekspertbistand for å forebygge og redusere krevende sykefravær.

Vanskelige fraværssaker kom opp som en utfordring fra NHOs medlemmer i forbindelse med reforhandling av IA-avtalen. Derfor ble det nye virkemiddelet «Tilskudd til ekspertbistand ved krevende sykefraværssaker» etablert.

Ekspertene
I Møre og Romsdal er det inkluderingsbedriftene Brisk (Ålesund), Furene (Volda), Varde (Kristiansund), Astero (Molde) og Trollheim (Indre Nordmøre) som kan tilby ekspertbistand. 

NAV Arbeidslivsenter melder at det er underforbruk av tildelte midler. Blant bedriftene i Møre og Romsdal har tilbudet vært lite kjent og dermed er det mange virksomheter som ikke har benyttet mulighetene som ligger der. 

Slik fungerer det
Den økonomiske støtten fra NAV er på inntil kr. 21 200,- pr. arbeidstaker. Det er visse kriterier og forutsetninger som må oppfylles for å få dette tilbudet Bedriftsinterne tiltak skal være prøvd eller vurdert og arbeidstaker har en pålagt medvirkningsplikt. Hver aktuelle sak skal drøftes med IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivsenter (ekstern lenke som åpnes i nytt vindu). Arbeidsgiver tar så kontakt med en «ekspert» for å innhente pristilbud og søker gjennom Altinn og ID porten.

Her har vi samlet noen nyttige lenker og info til deg som trenger støtte til å forebygge og redusere fravær i din bedrift.

  • Min side – arbeidsgiver – her kan du få oversikt over sykemeldte og sykefraværsstatistikk, få støtte til å rekruttere og tilgang til å sende digitale skjema til NAV.
  • Forebygge og redusere sykefravær og frafall – denne siden gir god oversikt over digitale tjenester fra NAV og oppfølging fra NAV Arbeidslivssenter. Her vil dere bl.a. finne lenker til kontaktskjema og idebanken
  • Arbinn om IA – NHOs medlemssider med gode tips, veiledere, verktøy og maler til bruk i IA og sykefraværsarbeidet. Her får du også oversikt over andre relevante nettsteder.